Aktualności   

 

 

Środa, 24 sierpnia 2016 roku
ŒŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
Jan 1,45-51

 

 


 

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu". Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?" Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeśœ pod drzewem figowym". Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteśœ Synem Bożym, Ty jesteśœ Królem Izraela!" Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".


"Czy może być coœ dobrego z Nazaretu?" Pytanie będące szukaniem, pragnieniem poznania. Równoczeœśnie wyraża ono wątpienie, ponieważ na kimœś lub na czymśœ zawiodłem się. Być może Natanael został skrzywdzony przez mieszkańca Nazaretu, lub ulegał powszechnie panującej opinii, że mieszkańcy Nazaretu znani są z najgorszej strony. Jest ostrożny, nie ufa komuśœ, kogo nie poznał. Imię Filip tłumaczy się jako: miły, drogi, przyjaciel. Przez przyjaciół, osoby nam drogie, ciepłe, prawdziwie serdeczne, znajdujemy drogę do Boga. Jest to niezwykłe w postawie Filipa, iż nie przekonywuje do Osoby Jezusa, lecz cała jego ewangelizacja zawarta jest w słowach, będących kluczem i mądroœcią wspólnot Koœcioła: "ChodŸź i zobacz". Sam przeżyj spotkanie. Nie można innych nauczyć modlić się. Oni sami powinni poczuć smak, ciszę, unoszenie przez Ducha ŚŒwiętego, uczestnicząc w modlitwie wspólnoty Koœścioła.

 

 

Ciąg dalszy - Echo Ewangelii"


"A jeśli odejdziesz i Jego utracisz, dokąd pójdziesz i gdzie znajdziesz przyjaciela? Żyć bez przyjaciela nie podołasz, a jeśli Jezus nie będzie ci przyjacielem nad przyjaciółmi, zawsze będziesz smutny i samotny."

 

                                    Tomasz a Kempis, "Naśladowanie Chrystusa"

 

 
Nowe w galerii   

Pielgrzymka Lubelska 2016r 14.08.2016r

<<   >>
Jasna Góra 14.08.2016r

<<   >>

Najnowsze teksty   

Abp Bolesław Pylak – senior polskiego episkopatu
Dodano dnia 22.08.2016 07:36 do działu "Z życia Kościoła"
Najstarszy wiekiem i stażem członek episkopatu Polski - arcybiskup-senior archidiecezji lubelskiej Bolesław Pylak skończył w sobotę 95 lat. Biskupem został dokładnie 50 lat temu, ma więc najdłuższy staż spośród wszystkich biskupów w naszym kraju. Jest on jednym z 10 żyjących hierarchów polskich, mianowanych jeszcze przez bł. Pawła VI.     Przyszły pierwszy arcybiskup-metropolita ...
Otwierany 11 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

XXI Niedziela Zwykła, rok C 21 sierpnia 2016 r.
Dodano dnia 21.08.2016 09:07 do działu "Niedzielne kazanie"
Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30 ______________________________________ A czy ty chcesz przejść przez ciasną bramę?   Rozważając dzisiejszą Ewangelię trzeba zatrzymać się na jej początku. Są w Ewangelii zdania i obrazy, które choć są krótkie, na pozór mało znaczące i mogą umknąć naszej uwadze, to jednak zawierają w sobie głęboką prawdę i mogą stać ...
Otwierany 12 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

NAGICH PRZYODZIAĆ
Dodano dnia 18.08.2016 09:00 do działu " Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim"
„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie" (Mt 25,36).Nagi to ubogi. „Ubogich zawsze b?dziecie mie? u siebie" - mówi? Pan Jezus. Najprostszym wype?nieniem tego uczynku mi?osierdzia jest oddawanie swoich niepotrzebnych, a jeszcze nie zniszczonych ubra? w czasie zbiórek organizowanych przez parafialne zespo?y charytatywne lub do kontenerów firmy „Wtórpol" ze Skar?yska Kamiennej. Nie ...
Otwierany 19 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

XX Niedziela Zwyk?a, rok C 14 sierpnia 2016 r.
Dodano dnia 15.08.2016 18:58 do działu "Niedzielne kazanie"
Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Lk 12,49-53 ______________________________________ Ogie? czy b?oto   Kiedy wrzucimy kawa?ek mokrego, ob?oconego drewna do ognia, nie od razu przemieni si? w "?ywy" ogie?, nios?cy ?wiat?o i ciep?o. B?dzie du?o dymu, trzasku, z drewna musi wyparowa? woda, odpa?? suche b?oto, potem dopiero powoli, coraz bardziej suche drewno ogarn? p?omienie. Kiedy nawracamy ...
Otwierany 30 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Kanapa-szcz??cie: jest cichym parali?em
Dodano dnia 31.07.2016 19:58 do działu "Papież Franciszek"
Przemówienie Ojca ?wi?tego podczas czuwania w ramach ?wiatowego Dnia M?odzie?y. Kraków, Campus Misericordiae, 30 lipca 2016 r.   Drodzy m?odzi, dobry wieczór Wspaniale jest by? z wami na tym czuwaniu modlitewnym.   Na zako?czenie swego odwa?nego i poruszaj?cego ?wiadectwa Rand o co? nas poprosi?a. Powiedzia?a nam: „Prosz? was bardzo, by?cie modlili si? za moj? kochan? ojczyzn?". ...
Otwierany 46 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Przemówienie Ojca ?wi?tego na zako?czenie Drogi Krzy?owej. Kraków-B?onia, 29 lipca 2016 r.
Dodano dnia 31.07.2016 08:15 do działu "Papież Franciszek"
Przemówienie Ojca ?wi?tego na zako?czenie Drogi Krzy?owej. Kraków-B?onia, 29 lipca 2016 r.   „By?em g?odny, a dali?cie Mi je??;By?em spragniony, a dali?cie Mi pi?;By?em przybyszem, a przyj?li?cie Mnie;By?em nagi, a przyodziali?cie Mnie;By?em chory, a odwiedzili?cie Mnie,By?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do Mnie" (Mt 25, 35-36).   Te s?owa Jezusa wychodz? naprzeciw pytaniu, które ...
Otwierany 76 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

XVIII Niedziela Zwyk?a, rok C 31 lipca 2016 r.
Dodano dnia 31.07.2016 08:11 do działu "Niedzielne kazanie"
XVIII Niedziela Zwyk?a, rok C 31 lipca 2016 r. Koh 1,2; 2,21-23;Kol 3,1-5.9-11; ?k 12,13-21 ______________________________________ S?owo z dzisiejszej niedzieli, jakby na nie nie spojrze?, obraca si? wokó? jednego wspólnego tematu: jaki sens ma ludzkie ?ycie? ...
Otwierany 56 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

W tym roku zgin??o ju? 14 ludzi Ko?cio?a
Dodano dnia 28.07.2016 07:40 do działu "Ważny temat"
Zamordowanie 26 lipca w Saint-Etienne-de-Rouvray 84-letniego miejscowego kap?ana ks. Jacquesa Hamela zwi?kszy?o do 14 liczb? ludzi Ko?cio?a, którzy w tym roku zgin?li w s?u?bie dla Chrystusa. Po?ow? ofiar stanowi? kap?ani, pozostali to 5 sióstr zakonnych i 2 ?wieckich wspó?pracowników Caritas.   W sumie pracownicy duszpasterscy ró?nego szczebla zgin?li dotychczas na 4 kontynentach w 10 ...
Otwierany 53 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Efekt Franciszka: Coraz wi?cej ludzi u spowiedzi
Dodano dnia 26.07.2016 07:32 do działu "Papież Franciszek"
Efekt Franciszka - tak okre?la si? zjawisko powrotu wiernych do ko?cio?ów, na Msze i do konfesjona?ów, g?ównie we W?oszech. Rekordowo wysoki poziom zaufania do papie?a z Argentyny sprawi?, ?e do Ko?cio?a ponownie zbli?yli si? ci, którzy dawno od niego odeszli.   Papie? Franciszek pozna? kilka znaków j?zyka migowego podczas spotkania z g?uchoniemymi   We W?oszech papie? od pocz?tku ...
Otwierany 72 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

XVII Niedziela Zwyk?a, rok C 24 lipca 2016 r.
Dodano dnia 24.07.2016 08:27 do działu "Niedzielne kazanie"
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; ?k 11,1-13 ______________________________________ Owoce dobrej modlitwy   Wszyscy ?yjemy w czasach, w których dominuje pragmatyczne podej?cie do rzeczywisto?ci. W ?yciu ludzi liczy si? przede wszystkim to, co przynosi lub mo?e przynie?? wymiern? korzy??. Dlatego towarzysz?c w ubieg?? niedziel? Jezusowi podczas wizyty w domu Marty i Marii, by? mo?e byli?my nieco ...
Otwierany 70 razy Komentarze (0)
Ocena:   -Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła