Aktualności   


Wtorek, 26 lipca 2016 roku
?WI?TYCH JOACHIMA I ANNY
RODZICÓW NAJ?WI?TSZEJ MARYI PANNY
Mateusz 13,16-17

 

Jezus powiedzia? do swoich uczniów: "Szcz??liwe oczy wasze, ?e widz?, i uszy wasze, ?e s?ysz?. Bo zaprawd?, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragn??o ujrze? to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i us?ysze? to, co wy s?yszycie, a nie us?yszeli".


Wszystko, na co patrzymy i czego s?uchamy na tym ?wiecie, nie czyni nas lud?mi szcz??liwymi, cho?by by?o pi?kne. Powoduje jedynie wi?kszy g?ód tego, co jest rzeczywi?cie pi?knem, a nie tylko jego odbiciem. Szcz??cie ??czy si? ze smakowaniem g??bi, pe?ni, spe?nienia. Nic, co doczesne, nie wprowadza w takie do?wiadczenie. Obejmuje jedynie chwil? i odchodzi. Chcemy trwa?ego szcz??cia, które nie przeminie.

 

 

 

 

 

Ci?g dalszy - Echo Ewangelii "Zupe?nie nie dziw si? swoim s?abo?ciom, ale wiedz?c, jaka jeste?, b?dziesz si? rumieni? z powodu swej niewierno?ci wobec Boga. Jednak ufaj Mu, chowaj?c si? spokojnie w ramiona Ojca niebieskiego, jak dziecko w ramiona w?asnej matki."

 

                                                                          ?w. Ojciec Pio

 

 
Nowe w galerii   

Oktawa Bożego Ciała-procesja 02.06.2016r

<<   >>
Sakrament Bierzmowania 10.06.2016r

<<   >>

Najnowsze teksty   

Efekt Franciszka: Coraz wi?cej ludzi u spowiedzi
Dodano dnia 26.07.2016 07:32 do działu "Papież Franciszek"
Efekt Franciszka - tak okre?la si? zjawisko powrotu wiernych do ko?cio?ów, na Msze i do konfesjona?ów, g?ównie we W?oszech. Rekordowo wysoki poziom zaufania do papie?a z Argentyny sprawi?, ?e do Ko?cio?a ponownie zbli?yli si? ci, którzy dawno od niego odeszli.   Papie? Franciszek pozna? kilka znaków j?zyka migowego podczas spotkania z g?uchoniemymi   We W?oszech papie? od pocz?tku ...
Otwierany 8 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

XVII Niedziela Zwyk?a, rok C 24 lipca 2016 r.
Dodano dnia 24.07.2016 08:27 do działu "Niedzielne kazanie"
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; ?k 11,1-13 ______________________________________ Owoce dobrej modlitwy   Wszyscy ?yjemy w czasach, w których dominuje pragmatyczne podej?cie do rzeczywisto?ci. W ?yciu ludzi liczy si? przede wszystkim to, co przynosi lub mo?e przynie?? wymiern? korzy??. Dlatego towarzysz?c w ubieg?? niedziel? Jezusowi podczas wizyty w domu Marty i Marii, by? mo?e byli?my nieco ...
Otwierany 15 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

ArenaM?odych zebra?o ok. 17 ty?. m?odych
Dodano dnia 24.07.2016 08:26 do działu "Światowe Dni Mlodzieży Kraków 2016r"
Sobota by?a kulminacyjnym dniem w czasie obchodów ?wiatowych Dni M?odzie?y w archidiecezji lubelskiej. Wszyscy m?odzi pielgrzymi dojechali do Lublina i uczestniczyli w g?ównym wydarzeniu Dni w Diecezjach, #ArenieM?odych. Ca?odzienne wydarzenie obejmowa?o widowisko zwi?zane z histori? Lublina, wspóln? Eucharysti?, widowisko religijne zwi?zane z histori? Abrahama, adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu ...
Otwierany 24 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Tekst or?dzia Ojca ?wi?tego przed ?wiatowymi Dniami M?odzie?y
Dodano dnia 22.07.2016 20:57 do działu "Papież Franciszek"
Drodzy Bracia i Siostry!   Bliski jest ju? trzydziesty pierwszy ?wiatowy Dzie? M?odzie?y, który wzywa mnie na spotkanie m?odych z ca?ego ?wiata, zwo?anych do Krakowa. Daje mi on tak?e pomy?ln? okazj?, by spotka? umi?owany naród polski. Wszystko odbywa? si? b?dzie pod znakiem Mi?osierdzia, w tym Roku Jubileuszowym, a tak?e we wdzi?cznej i pobo?nej pami?ci o ?w. Janie Pawle II, który by? twórc? ...
Otwierany 22 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

SPRAGNIONYCH NAPOI?
Dodano dnia 21.07.2016 06:38 do działu " Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim"
„By?em spragniony, a dali?cie Mi pi?". (Mt 25,35)W naszym klimacie nie mamy zbyt wielu okazji do spe?niania tego uczynku mi?osierdzia. Nie oznacza to jednak, ?e ten problem nas nie dotyczy? Ka?dy z nas mo?e spotka? cz?owieka spragnionego i nale?y mu pomóc bez wzgl?du na to czy b?dzie to bliski czy nieznany, mi?y czy te?, w naszym mniemaniu, wrogi cz?owiek. Spragnionego w?drowca mo?emy spotka? ...
Otwierany 20 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Program pobytu młodych Belgów w naszym mieście
Dodano dnia 20.07.2016 07:57 do działu "Światowe Dni Mlodzieży Kraków 2016r"
PROGRAM POBYTU GOŚCI ŚDM 2016 w ŁĘCZNEJ     Środa, 20 lipca 2016r.   17.45 - Przyjazd uczestników do Łęcznej, przywitanie - Parking ŚDM18.00 - Obiadokolacja - Aula św. Barbary19.00 - Przejście do kościoła:• Modlitwa• Powitanie oficjalne• Rozdanie pakietów i przydzielenie rodzin - Parafia św. Barbary 20.00 - Błogosławieństwo i rozesłanie do domów ...
Otwierany 75 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

XVI Niedziela Zwykła, rok C 17 lipca 2016 r.
Dodano dnia 17.07.2016 08:44 do działu "Niedzielne kazanie"
Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 Chrystus Pan w swoim nauczaniu posługiwał się różnymi przykładami, przypowieściami. I dzisiejsza Ewangelia jest przykładem tego jak Chrystus wykorzystywał także najzwyklejsze wydarzenia życia codziennego do pouczania o podstawowych zasadach życia chrześcijańskiego. Pan Jezus obchodził wzdłuż i wszerz cała ziemię izraelską. Codzienne ...
Otwierany 44 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Mimo wszystko...
Dodano dnia 15.07.2016 15:08 do działu "Opowiadania dla ducha"
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni Kochaj ich, mimo wszystko Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm Czyń dobro, mimo wszystko Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych  przyjaciół i prawdziwych wrogów Odnoś sukcesy, mimo wszystko ...
Otwierany 25 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Ramowy program wizyty papieża Franciszka w Polsce z okazji ŚDM
Dodano dnia 13.07.2016 08:01 do działu "Światowe Dni Mlodzieży Kraków 2016r"
Uczczenie na Jasnej Górze 1050. rocznicy chrztu Polski, modlitwa w Auschwitz-Birkenau, spotkanie władzami państwowymi oraz Episkopatem Polski, a przede wszystkim spotkania i modlitwy z młodymi z całego świata podczas Światowych Dni Młodzieży.     To niektóre punkty ramowego programu lipcowej wizyty papieża Franciszka w Polsce z okazji ŚDM, które przedstawiono w sobotę w ...
Otwierany 77 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

GŁODNYCH NAKARMIĆ
Dodano dnia 12.07.2016 08:20 do działu " Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim"
„Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od początku świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść" (Mt 25,34-35) Problem ludzi biednych i potrzebujących pomocy jest obecny w każdej epoce i w każdym systemie. Szacuje się, że na świecie głoduje około miliarda ludzi. Co 3,6 sekundy ktoś umiera z głodu. Ludzie głodni, to także nasza polska rzeczywistość. Ojciec Święty ...
Otwierany 45 razy Komentarze (0)
Ocena:   -Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła