Z życia parafii   
Ważne przed pielgrzymką
Dodano dnia 02.08.2020 21:23
Tegoroczna pielgrzymka z powodu pandemii koronawirusa wymusza na nas wszystkich zachowanie zasad bezpieczeństwa. Wszyscy musimy mieć maseczki, będą one wymagane w kościołach, gdzie w większości sprawowane będą Msze św. Każdy pątnik musi zapewnić sobie jedzenie i picie na dzień pielgrzymowania, nie będzie możliwości robienia zakupów na trasie. Musimy do maksimum ograniczyć kontakty zewnętrzne.

Ze względu na reżim sanitarny przed wyjazdem każdy z pątników będzie miał mierzoną temperaturę, każdy też musi wypełnić oświadczenie. Prosimy pątników o uzupełnienie i wydrukowanie oświadczenia, które publikujemy poniżej.

 

 

 OŚWIADCZENIE PIELGRZYMA BIORACEGO UDZIAŁ W 42. LPP NA JASNĄ GÓRĘ
4-14.08.2020 R.

 

 

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ..............................................................................
PESEL..............................................Telefon...........................................................
Adres zamieszkania......................................................................................................

 

oświadczam, że:


1. Nie miałem/am kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem        SARS-CoV-2;
2. Nie jestem objęty/a kwarantanną, ani osoba/y, z którymi mieszkam;
3. Nie występują u mnie objawy: gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel,                duszności;
4. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywałem/am w rejonach (lub miejscach)        wysokiej transmisji koronawitrusa SARS-CoV-2;
5. Jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z możliwości rozprzestrzeniania się            koronawirusa SARS-CoV-2;
6. Jestem świadomy/a, że w przypadku stwierdzenia wśród osób biorących udział w          42.LPP na Jasną Górę, koronawirusa SARS-CoV-2 mogę zostać objęty/a 14-dniową        kwarantanną we wskazanym przez służby sanitarne miejscu;
7. Jestem wyposażony w środki bezpieczeństwa w tym maseczkę do zasłaniania ust i        nosa;
8. Zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu pielgrzymki oraz            wytycznych Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, a w szczególności          do:
    a. Pomiaru temperatury ciała przed zajęciem miejsca w autokarze;
    b. Zasłaniania ust i nosa podczas przejazdu autokarami;
    c. Noszenia w widoczny sposób wypełnionego identyfikatora pielgrzyma;
    d. Zasłaniania ust i nosa podczas Mszy Świętych odbywających się w kościołach;
    e. Zachowania dystansu społecznego (min. 1,5m) podczas przemarszu kolumny                pielgrzymkowej, postojów pielgrzymkowych oraz Mszy Świętych na otwartej                przestrzeni;
     f. Ograniczenia kontaktu z mieszkańcami na trasie przemarszu pielgrzymki,                    ograniczenia korzystania ze sklepów na trasie pielgrzymki;
    g. Nie korzystania z ewentualnych posiłków wydawanych przez osoby trzecie na                trasie pielgrzymki;
    h. Nie korzystania z noclegów na trasie pielgrzymki, a co za tym idzie powrotu do              domu tego samego dnia, tym samym autokarem, którym przyjechałem/am na              miejsce pielgrzymki;
     i. Unikania powitań przez podanie dłoni;

 

                                                                       Podpis uczestnika pielgrzymki
                                                                        .......................................

  

Otwierany 1469 razy Źródło: pielgrzymka.lublin.pl/
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła