Papież Franciszek   
Papież ustanowił świecką posługę katechety
Dodano dnia 12.05.2021 11:06
.
Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

Papież zaznacza, że posługa katechety sięga początków Kościoła. „Spojrzenie na życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które zaangażowały się w głoszenie i rozwój Ewangelii, również dziś ponagla Kościół do rozeznania, jakie mogą być nowe wyrazy trwania w wierności Słowu Pana, by umożliwić dotarcie Jego Ewangelii do każdego stworzenia" - pisze Franciszek.

 

Ojciec Święty przypomina liczącą dwa tysiące lat historię ewangelizacji, w tym zgromadzenia zakonne poświęcające się całkowicie katechezie. „Również w naszych czasach, wielu zdolnych i wytrwałych katechetów stoi na czele wspólnot w różnych regionach i wypełnia niezastąpioną misję przekazywania i pogłębiania wiary. Długi orszak katechetów błogosławionych, świętych i męczenników naznaczył misję Kościoła, z którą warto zapoznać się, ponieważ stanowi obfite źródło nie tylko dla katechezy, ale dla całej historii duchowości chrześcijańskiej" - stwierdza papież.

 

Franciszek przypomina znaczenie, jakie katechezie przypisał Sobór Watykański II a także jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej i całego Kościoła w dobie posoborowej. Podkreśla znacznie biskupa jako „pierwszego katechety w swojej diecezji", działającego we współpracy z kapłanami, rodzicami w formacji chrześcijańskiej dzieci.

 

Ojciec Święty zaznacza, że „konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej". „Ta obecność staje się jeszcze pilniejsza w naszych czasach z powodu odnowionej świadomości ewangelizacji w świecie współczesnym oraz dlatego, że współczesna kultura globalizacyjna ma znaczny wpływ i domaga się przez to autentycznego spotkania z młodymi pokoleniami, nie zapominając o potrzebie posiadania odpowiedniej metodologii i kreatywnych narzędzi, które umożliwiłyby głoszenie Ewangelii odpowiednio do transformacji misyjnej, jaką powziął Kościół. Wierność przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie" - pisze papież.


Franciszek zachęca biskupów do wspierania poszukiwań osób świeckich pragnących dzielić się entuzjazmem swej wiary o darami otrzymanymi od Ducha Świętego. Ich zadaniem jest bowiem przyczynianie się do przemiany społeczności dzięki „przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego".

 

Ojciec Święty przypomina, że apostolat laikatu posiada bezdyskusyjny walor świecki. Zaznacza, że katecheta jest powołany przede wszystkim do przekazywania wiary, ma być jednocześnie świadkiem wiary, który naucza w imieniu Kościoła. Wskazuje, że ta tożsamość może rozwinąć się w sposób odpowiedni i odpowiedzialny jedynie poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty.

 

Papież zaznacza, że już Paweł VI przewidywał możliwość ustanowienia innych posług, oprócz lektoratu i akolitatu. Dodaje, że wzrosła świadomość tożsamości oraz misji świeckiego w Kościele. „Otrzymanie posługi świeckiej, takiej jak katecheta, wyciska mocniejszy akcent na zaangażowaniu misyjnym, charakterystycznym dla każdego ochrzczonego, które musi realizować się jednakowoż w pełnej formie świeckiej, bez wpadania w jakikolwiek wyraz klerykalizacji" - przestrzega Franciszek.

 

Ojciec Święty podkreśla wartość powołaniową posługi katechety, która domaga się należytego rozeznania przez Biskupa i podkreślenia przez ryt ustanowienia. „Posługa ta jest bowiem stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez Ordynariusza miejsca, ale wykonywaną na sposób świecki, zgodnie z samą naturą tejże posługi. Dobrze jest, aby do ustanowionej posługi katechety byli powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrzałości ludzkiej, by brali czynny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, byli zdolni do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, by otrzymywali należną formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli uważnymi głosicielami prawdy wiary oraz by mieli już wcześniejsze doświadczenie katechezy. Wymaga się, aby były to osoby wiernie współpracujące z prezbiterami oraz diakonami, dyspozycyjne do wykonywania posługi tam, gdzie jest to konieczne, i inspirowane przez prawdziwy zapał apostolski" - czytamy w papieskim dokumencie. Dlatego Ojciec Święty ustanawia posługę świecką katechety. Zobowiązuje też Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do opublikowania w najbliższym czasie rytu ustanowienia posługi świeckiego katechety.

 

Franciszek wezwał Konferencje Biskupów do urzeczywistnienia posługi katechety, ustalając konieczny program formacyjny oraz kryteria normatywne wymagane do otrzymania tejże posługi, a także znajdując odpowiednie formy służby, jaką podejmą osoby powołane do jej pełnienia.

Otwierany 1075 razy Źródło: ekai.pl
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła