Łęczna 2020r   
Czarna - św. Marii Magdaleny
Dodano dnia 14.03.2020 23:03
Trasa: Łęczna-Wólka Łańcuchowska- Górne- Kolonia Krzesimów-TrzeszkowiceJózefów-Kolonia Łuszczów-Kolonia Trębaczów-Łęczna

 

Długość trasy: 29km
Suma podejść: 217m
.
POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY
.
1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.
2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy
krzyż.

I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)
.
3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej
stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. św. Barbary. 
4.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. Św. Barbary. Na wysokości kościoła po lewej
stronie mijamy dom za ogrodzeniem z reklamami i modrzewie. Za żywopłotem
skręcamy w lewo w ścieżkę. Po około 150m ścieżka zamienia się w chodnik z płyt,
idziemy nim cały czas prosto. Dochodzimy do ulicy Wierzbowej, skręcamy lekko w
prawo, a po chwili w lewo. Idziemy dalej prosto i po ok 100m dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Jaśminową. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po lewej
stronie wzdłuż ulicy Jaśminowej. Ulica Jaśminowa skręca lekko w lewo. Przy bloku
nr 7 przechodzimy przez przejście i idziemy chodnikiem po prawej stronie wzdłuż
ulicy Nadwieprzańskiej. Idziemy prosto przez ok 800m po czym dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Krasnystawską. Po lewej stronie widzimy stację paliw.
Skręcamy w lewo, idziemy ulicą Krasnystawską. Po ok 100m skręcamy w lewo i po
lewej stronie widzimy drewniany krzyż.

II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)

5
.Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą,
po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i
wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą
wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia
dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo.
6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto, po
obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego
drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niegoIdziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i
przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę metalowego mostu na rzece Wieprz.
7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy 2
przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie widzimy
drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed nim.

III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ (6,7KM)


8.
Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania
z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą
gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż.


IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM (10KM)


9.
Idziemy drogą asfaltową i po 30m odbijamy lekko w lewo w drogę gruntową.
Idziemy prosto ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo, mijamy
staw po prawej stronie, dochodzimy do skrzyżowania i idziemy prosto. Po 700m
dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy ok. 1km prosto,
dochodzimy do skrzyżowania i krzyża w drzewach.


V STACJA - KRZYŻ W DRZEWACH (13,2KM)


10.
Przy krzyżu skręcamy w lewo PAMIĘTAJ SKĄD PRZYSZEDŁEŚ!!!
Idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania przy słupie energetycznym nr 49/3,
skręcamy w prawo. Po 1km dochodzimy do kolejnego skrzyżowania ze słupem i
lampą LED, skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Idziemy prosto, dochodzimy do
kapliczki po lewej stronie i skręcamy w prawo. Po ok 300m dochodzimy do
kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie widzimy krzyż, skręcamy w lewo.
Idziemy prosto, po ok. 800m po prawej stronie w brzózkach znajduje się krzyż.


VI STACJA - KRZYŻ W BRZÓZKACH-TRZESZKOWICE (15,4KM)


11
.Idziemy dalej prosto, droga skręcamy łukiem w prawą stronę i po 100m dochodzimy do skrzyżowania, idziemy lekko w prawo i prosto, po lewej stronie mijamy dużą remizę.
Przechodzimy przez most i dochodzimy do skrzyżowania w Trzeszkowicach. Skręcamy w
lewo, a następnie po 30m w prawo, po lewej stronie sklep, przed sklepem altana. Idiemy drogą, aż dojdziemy do skrzyżowania ze znakiem „Józefów 2" po lewej stronie,
skręcamy w prawo. Po 1,5km mijamy krzyż po lewej stronie. Idziemy prosto przez 1km aż do skrzyżowania z drogą asfaltową. Przy skrzyżowaniu pod drzewem znajduje się krzyż.

 

VII STACJA - KRZYŻ W JÓZEFOWIE (19KM)


12
. Idziemy prosto drogą żwirową przez ok 500m. Dochodzimy do rozwidlenia,
naprzeciwko widzimy gospodarstwo. Skręcamy w prawo w drogę polną i w lewo
tak jak prowadzi nas droga. Idziemy lasem, a częściowo skrajem lasu przez ok 400m.
Dochodzimy do rozwidlenia, trzymamy się lewej strony, idziemy skrajem lasu przez
ok 550m. Dochodzimy do rozwidlenia, przed nami pole, skręcamy w lewo .
Wchodzimy w las i po ok 60m skręcamy w prawo. Idziemy lasem prosto przez ok
300m. Wychodząc z lasu na drogę skręcamy w prawo. UWAGA, w lewo skręca trasa
czerwona i biała. Do samej Łęcznej będziemy iść żółtym szlakiem turystycznym,
zalecamy patrzeć na oznakowanie. Idziemy prosto przez 1,2km, mijamy
zabudowania i las po lewej stronie. Dochodzimy do skrzyżowania i widzimy krzyż
po lewej.


VIII STACJA - KRZYŻ W KOLONII ŁUSZCZÓW (21,2KM)


13.
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po ok 200m po lewej stronie widzimy
metalowy krzyż.


IX STACJA - KRZYŻ NA ZAKRĘCIE (21,4KM)


14
.Za krzyżem skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Idziemy drogą asfaltową,
mijamy domy. Po kilometrze asfalt odbija w lewo a my idziemy cały czas prosto
drogą polną. Po ok 300m dochodzimy do rozwidlenia, odbijamy w lewo i
przechodzimy przez mostek na rowie melioracyjnym. Idziemy drogą polną przez ok
1800m, po lewej stronie mijamy stawy i zaraz za nimi widzimy krzyż pod drzewem.


X STACJA - KRZYŻ POD DRZEWEM (24,5KM)


15
.Idziemy dalej przez ok 200m i dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową.
Skręcamy w lewo i idziemy lekko w dół a następnie do góry przez ok 700m.
Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową, po lewej stronie widzimy kapliczkę
w drzewach.

 

XI STACJA - KAPLICZKA W DRZEWACH (25,4KM)


16
.Z drogi którą przyszliśmy skręcamy w prawo. Idziemy prosto przez ok 600m i
dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy w prawo i po ok 30m po lewej stronie
widzimy krzyż.


XII STACJA - KRZYŻ W TRĘBACZOWIE (26,1KM)


17
.Wracamy się 30m do rozwidlenia z którego przyszliśmy, tym razem idziemy
prosto. I po 15m skręcamy w prawo w drogę polną. Idziemy cały czas prosto,
schodzimy w dół w dolinę Wieprza. Po czasie droga zamienia się w ścieżkę, Wieprz
cały czas mamy po prawej stronie. Po około kilometrze dochodzimy do mostu
drogowego, wychodzimy w most schodkami po lewej stronie. 

18.Przechodzimy na drugą stronę jezdni i skręcamy w prawo. Uwaga na samochody. Idziemy cały czas chodnikiem, przechodzimy nad rzeką Wieprz. Dochodzimy do schodków po lewej stronie, wchodzimy po nich.

 19.Przez około 800m idziemy cały czas prosto ulicą 3 maja, po drodze mijamy skrzyżowanie z ulicą Pańską, idziemy dalej prosto. Skręcamy lekko w prawo tak jak prowadzi nas droga. Po 50m skręcamy w uliczkę po lewej stronie. Idziemy cały czas prosto, dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Rynek III, wchodzimy na rynek i widzimy krzyż między drzewami na środki rynku.


XIII STACJA - KRZYŻ NA RYNKU W ŁĘCZNEJ (28,3KM)


20
.Wracamy się do skrzyżowania z ulicą Rynek III z którego przyszliśmy i skręcamy
w lewo. Idziemy cały czas prosto ulicą Rynek III a następnie Rynek II. Dochodzimy
do skrzyżowania z ulicą Partyzancką, idziemy nadal prosto w ulicę Krótką.
Przechodzimy przez skrzyżowanie ulicą 11 Listopada, a po 15m z ulicą Lubelską.
Idziemy cały czas prosto ulicą Świętoduską, aż do Kościoła.


XIX STACJA - KOŚCIÓŁ ŚW MARII MAGDALENY W ŁĘCZNEJ

 

 

Otwierany 1340 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła