Łęczna 2019r   
Trasa Niebieska - Matki Boskiej Kębelskiej
Dodano dnia 26.03.2019 22:44
Niebieska - Matki Boskiej Kębelskiej


Trasa: Łęczna-Trębaczów-Łuszczów-Bystrzyca-Ciecierzyn-Dys-Jakubowice Konińskie-Snopków-Jastków-Sieprawice-Ożarów-Nałęczów-Zarzeka-Wąwolnica
.
Długość trasy: 64km
.
Suma podejść: 510m
.
1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w prawo i idziemy prosto przez ok
200m. Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Górniczą. Przechodzimy na drugą stronę i
skręcamy w lewo. Idziemy prosto przez kolejne 200m, po czym dochodzimy do
skrzyżowania i skręcamy w prawo w ul. Piłsudskiego. Idziemy prosto i po ok 300m
przechodzimy przez próg zwalniający na drugą stronę ulicy. Idziemy dalej wzdłuż
ul. Piłsudskiego. Po ok 100m dochodzimy do skrzyżowania, przechodzimy na drugą
stronę ulicy i kontynuujemy marsz prosto mając rynek po prawej stronie. Idziemy
dalej prosto przez ok 350m po czym dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w lewo.
2. Po ok 400m ulica się kończy, a my schodzimy schodkami w dół i skręcamy w
prawo wchodząc na chodnik. Idziemy wzdłuż al. Jana Pawła II, przechodzimy przez
most na rzece Wieprz, po czym przechodzimy na drugą stronę ulicy i schodzimy
schodkami do doliny Wieprza. !UWAGA! Brak wyznaczonego przejścia, bądź
ostrożny i zwróć uwagę na wzmożony ruch samochodów.
3. Idziemy polną drogą wzdłuż rzeki Wieprz, po ok 500m droga zaczyna skręcać w
prawo i zaczynamy iść pod górę. Dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo
i po 20m skręcamy w prawo. Idziemy prosto i po ok 600m dochodzimy do
skrzyżowania, przechodzimy przez nie i kontynuujemy marsz prosto. Po 500m droga
a pierwszeństwem skręca w prawo, ale my idziemy dalej prosto. Po ok 200m po
prawej stronie widzimy krzyż.
I STACJA - KRZYŻ W TRĘBACZOWIE (5KM)
4. Idziemy dalej prosto przez 2km po czym dochodzimy do skrzyżowania z drogą
asfaltową, przechodzimy przez nie i idziemy dalej prosto. Po ok 1,5km po prawej
stronie widzimy Kaplicę w Łuszczowie Kolonii.

II STACJA - KAPLICA W ŁUSZCZOWIE KOLONII (8,5KM)
5. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową i po ok 3km dochodzimy do skrzyżowania,
po lewej stronie widzimy budynki szkoły w Łuszczowie i plac zabaw. Skręcamy w
prawo. Po 1km dochodzimy do skrzyżowania z drogą krajową nr 82. Skręcamy w
prawo i po ok 50m przechodzimy przez przejście na drugą stronę ulicy po czym
skręcamy w lewo w chodnik !Uwaga na samochody! Po prawej stronie widzimy
kościół pw. Św. Barbary w Łuszczowie.

 


III STACJA - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARBARY W ŁUSZCZOWIE (12,5KM)
6. Kontynuujemy marsz prosto wzdłuż DK 82 mając ją po lewej stronie. Po ok 400m
kończy się chodnik, idziemy dalej poboczem uważając na samochody. Po 150m
dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. 
7. Idziemy prosto, po ok 800m droga zmienia się z asfaltowej na szutrową. Po kolejnych 800m przechodzimy przez drewniany most i droga znów zmienia się na asfaltową. Po ok 150m dochodzimy do skrzyżowania z inną drogą asfaltową. Skręcamy w lewo, idziemy wzdłuż drogi przez ok 200m po czym po prawej stronie widzimy kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

IV STACJA - KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W BYSTRZYCY
(15KM)

8. Mając kościół po prawej stronie idziemy dalej prosto przez wieś Bystrzyca. Po ok
300m mijamy przystanek autobusowy po prawej stronie i 80m za przystankiem
skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Po ok 10km droga zaczyna biec w dół, po
zejściu skręcamy w lewo w drogę polną przy słupie energetycznym nr 78. 
9. Po 500m dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w prawo w kolejną drogę polną. Idziemy nią prosto przez ok 800m po czym skręcamy w lewo w inną drogę polną. Po lewej stronie widzimy slup energetyczny nr 47, a po prawej szary dom. Idziemy prosto
przez ok 1km po czym dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową.
10. Przechodzimy przez nią i idziemy prosto. Po ok 300m kończy się asfalt. Idziemy
dalej prosto mając ogrodzenie i sad po prawej stronie. Dochodzimy do rozwidlenia i
skręcamy w prawo w kolejną drogę polną. Po ok 1km skręcamy w lewo w trochę
szerszą drogę polną. (Jest to druga droga polna po lewej stronie od ostatniego
rozwidlenia). Idziemy nią przez 800m po czym dochodzimy do rozwidlenia.
Skręcamy w prawo i wchodzimy na drogę asfaltową. Po ok 200m dochodzimy do
drogi z pierwszeństwem. Skręcamy w lewo, po 20m po lewej stronie widzimy
przystanek, a z przystankiem krzyż.
V STACJA - KAPLICZKA I KRZYŻ W BODUSZYNIE (21KM)
11. Kontynuujemy marsz tą drogą asfaltową przez ok 12,5km po czym dochodzimy
do wiaduktu kolejowego. Przechodzimy pod nim i po 50m dochodzimy do drogi
krajowej nr 19, skręcamy w prawo i po 30m przechodzimy na drugą stronę ulicy.
!Uwaga na samochody! Idziemy prosto mając DK po swojej prawej stronie i po
100m skręcamy w lewo w inną drogę asfaltową. 

12.Po ok 500m asfalt skręca w prawo, a my idziemy dalej prosto drogą polną. Idziemy tak jak prowadzi nas droga, która po 350m skręca najpierw w prawo, a po 30m w lewo. Idziemy dalej prosto przez 400m po czym dochodzimy do droga asfaltowej. Skręcamy w lewo, idziemy drogą asfaltową przez 350m po czym skręcamy w prawo w inną drogą asfaltową, ulicę Poprzeczną.
13. Po 1km droga z pierwszeństwem skręca w prawo, a my idziemy dalej prosto. Po
700m dochodzimy do cmentarza w Dysie, przed cmentarzem skręcamy w prawo, a
po 80m w lewo. Mamy teraz cmentarz po lewej, a klasztor po prawej stronie. Idziemy
dalej drogą asfaltową i po 250m dochodzimy do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w
Dysie.
VI STACJA - KOŚCIÓŁ W DYSIE (28KM)
14. Idziemy dalej drogą asfaltową schodząc w dół i po ok 250m dochodzimy do
skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem, jest to ul. Lipowa. Skręcamy w prawo, idziemy dalej prosto przez ok 150m, po czym skręcamy w lewo w ul. Źródlaną. Idziemy tą drogą przez ok 2km po czym dochodzimy do znaku STOP. 
15. Skręcamy w lewo w ul. Lubelską. !Uwaga na samochody! Przechodzimy przez mostek, droga zaczyna iść do góry, a my po 200m skręcamy w prawo w ul. Starowiejską. Po prawej stronie widzimy kościół pw. Św. Faustyny Kowalskiej.
VII STACJA - KOŚCIÓŁ W JAKUBOWICACH KONIŃSKICH (30,7KM)
16. Idziemy dalej prosto ul. Starowiejską. Po 1km dochodzimy do skrzyżowania z
drogą asfaltową. My idziemy dalej prosto drogą szutrową. Po kolejnym kilometrze
dochodzimy do ronda. Skręcamy na nim w prawo na pierwszym zjeździe i idziemy
dalej chodnikiem po lewej stronie jezdni. Po ok 1,3km dochodzimy do kolejnego
ronda. Przechodzimy przez nie na wprost i po lewej stronie widzimy duży szary
krzyż.
VIII STACJA - KRZYŻ PRZY RONDZIE W SNOPKOWIE (34KM)
17. Idziemy dalej prosto chodnikiem po prawej stronie jezdni. Po ok 700m po prawej
stronie widzimy kościół i za kościołem skręcamy w prawo, tak jak prowadzi droga z
pierwszeństwem. 
18. Idziemy cały czas tą drogą przez ok 4km po czym dochodzimy do znaku stop i rozwidlenia. Skręcamy w lewo i idziemy chodnikiem po lewej stronie jezdni. Po 800m dochodzimy do skrzyżowania z al. Warszawską. !Uwaga na samochody! Skręcamy w lewo i idziemy chodnikiem mijając po prawej stronie stacje benzynową. Po 200m przechodzimy na drugą stronę ulicy i idziemy dalej prosto mając Aleję Warszawską po lewej stronie. Po kolejnych 200m mijamy po prawej stronie niski zielony budynek i skręcamy za nim ostro w prawo w ul. Chmielową. 
19. Po 500m dochodzimy do skrzyżowania, droga z pierwszeństwem skręca w lewo, a my przechodzimy na wprost. Po 100m skręcamy w prawo w inną
drogę asfaltową tak jak skręca niebieski szlak rowerowy. Po 200m dochodzimy do
skrzyżowania ze znakiem STOP i skręcamy na nim w lewo. Po ok 1,7km po prawej
stronie widzimy kapliczkę z datą 1917, oraz krzyż.
IX STACJA - KAPLICZKA W SIEPRAWICACH (42,7KM)
20. Idziemy dalej prosto przechodząc wiaduktem nad drogą S17. Po 1,5km skręcamy
w prawo w inną drogę asfaltową, po lewej stronie widzimy znak „Bogucin 4"
Idziemy dalej prosto i po 1,7km dochodzimy do skrzyżowania w Moszenkach. Droga
z pierwszeństwem skręca w prawo, naprzeciwko widzimy budynek OSP, a po lewej
stronie krzyż.
X STACJA - KRZYŻ W MOSZENKACH (46KM)
21. Kontynuujemy drogę prosto, mijając budynek OSP po prawej stronie. Po 2km
dochodzimy do drogi z pierwszeństwem i skręcamy w prawo. Po kolejnych dwóch
kilometrach marszu po lewej stronie widzimy kaplicę.
XI STACJA - KAPLICA W OŻAROWIE(50KM)
22. Idziemy dalej prosto, po ok 50m dochodzimy do skrzyżowania ze znakiem STOP,
przechodzimy przez nie na wprost. Po 150m dochodzimy do kolejnego
skrzyżowania, droga z pierwszeństwem skręca w prawo, a my idziemy prosto.
Idziemy cały czas prosto, po ok 3km droga ostro skręca w prawo, po swojej lewej
stronie widzimy tory. Zaczynamy schodzić lekko w dół i skręcamy w lewo
przechodząc pod wiaduktem kolejowym. 
23. Idziemy cały czas prosto drogą asfaltową. Po ok 1,5km po prawej stronie widzimy białą kapliczkę, oraz małe niebieskie ogrodzenie, odgradzające punkt rurociągu. Skręcamy w prawo schodząc z drogi asfaltowej i przechodzimy między niebieskim ogrodzeniem, a ciemnym ogrodzeniem prywatnej posesji. Idziemy cały czas prosto miedzą, po chwili kończy się ogrodzenie posesji po lewej stronie, a my idziemy dalej prosto. Po ok 200m kilkadziesiąt metrów po lewej stronie mijamy dom z czerwonym dachem i dochodzimy do innego ogrodzenia. Skręcamy w lewo i idziemy małą polną drogą mając to ogrodzenie po prawej stronie. Idziemy cały czas prosto, po ok 500m droga zmienia się w asfaltową, a po kolejnych 50m dochodzimy do skrzyżowania i
przechodzimy przez nie na wprost. Idziemy dalej prosto i po ok 700m dochodzimy
do rozwidlenia, na którym skręcamy w prawo. Po ok 300m dochodzimy do kolejnego
rozwidlenia i naprzeciwko nas widzimy krzyż.
XII STACJA - KRZYŻ W STRZELCACH (57KM)
24. Będąc naprzeciwko krzyża skręcamy w lewo i kontynuujemy marsz drogą
asfaltową. Po ok 500m dochodzimy do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem i
skręcamy w lewo. Idziemy chodnikiem po prawej stronie ulicy, po 100m mijamy
znak informujący o zaczynającym się mieście Nałęczów. Ok 300m za znakiem
skręcamy w prawo w ul. Kombatantów. Idziemy prosto przez ok 1km, po czym
skręcamy w prawo tak jak droga z pierwszeństwem, a po kilkunastu metrach w
lewo. Po swojej prawej stronie widzimy krzyż.
XIII STACJA - KRZYŻ KOŁO NAŁĘCZOWA (59,3KM)
25. Idziemy dalej prosto mając krzyż po swojej prawej stronie. Po ok 500m kończy się
asfalt i wchodzimy na drogę polną. Ok 200m dalej droga skręca w lewo, idziemy nią
cały czas. Za zakrętem droga zaczyna iść w dół, po lewej stronie w oddali widzimy
osiedle domków. Gdy droga zaczyna się wypłaszczać skręcamy w prawo w mniejszą
drogę polną. 
26. Po 800m dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo.
Idziemy cały czas tą drogą przez ok 1,8km po czym dochodzimy do skrzyżowania ze
znakiem STOP i skręcamy na nim w lewo. Idziemy prosto, przechodzimy przez
mostek i po ok 300m dochodzimy do rozwidlenia i kolejnego znaku STOP. Skręcamy
w prawo i po ok 200m ponownie skręcamy w prawo kierując się wprost na
Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.
XIV STACJA - SANKTUARIUM MB KĘBELSKIEJ W WĄWOLNICY
(64KM)

 

Otwierany 2418 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła