Codziennik   
Echo Ewangelii
Dodano dnia 27.02.2008 12:06
Środa 21 lutego 2018r
Łukasza 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

==============


„plemię przewrotne" to wszyscy, którzy zachowują się w sposób nacechowany kłamstwem, obłudą, odwracają prawdę, manipulują. Wiele osób gromadzących się wokół Jezusa mogło odczuć, że słowa Jezusa są skierowane właśnie do nich. Czy w naszych sercach nie ma przewrotności? Ile krętactw i fałszu jest w moim życiu?
„znak"; Ludzie oczekiwali i nadal oczekują znaków od Boga, które skłoniłyby ich do wiary. Nie wystarczają te, które Jezus czynił i nadal czyni (uzdrowienia, uwolnienia z mocy złych duchów,...). W naszym szukaniu i podążaniu za Chrystusem, zdarza się również, że oczekujemy jakiejś Jego szczególnej interwencji, najlepiej zgodnej z naszym pomysłem. Nie dostrzegamy zaś tych szczególnych momentów w naszym życiu, w których Bóg objawił poprzez konkretne znaki swoją moc. On w codzienności daje nam dużo znaków swojej obecności (w różnych sytuacjach, osobach pojawiających się na naszej drodze). Tylko czy jesteśmy wrażliwi i umiemy je odczytywać? Mieszkańcy Niniwy dostrzegli w Jonaszu proroka, nawrócili się, dzięki temu ich miasto ocalało.
„znak Jonasza"; w tym fragmencie mamy zapowiedź największego znaku. Podobnie jak Jonasz po trzech dniach został uwolniony z wnętrza ryby (Jon 2,1-11), tak Jezus, Bóg i człowiek w jednej osobie, po trzech dniach zmartwychwstanie. Pokona śmierć. Większego znaku nie będzie. Śmierć Jezusa na krzyżu jest ostatecznym znakiem szaleńczej miłości Boga do człowieka, który dla naszego zbawienia poświęcił własnego Syna. Jeśli to nie skłoni nas do wiary i przemiany życia, nic innego nie będzie nas w stanie do tego doprowadzić.

Otwierany 25802 razy Źródło: onjest.pl Autor: o. Mieczysław


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła