Codziennik   
Echo Ewangelii
Dodano dnia 27.02.2008 12:06
Niedziela, 9 grudnia 2018 roku
II Niedziela Adwentu
Łukasz 3,1-6

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

Człowiek jest kimś, kto czeka. Czekamy na zmiany w naszym życiu. Te zmiany często są niemożliwe bez naszego nawrócenia się.

Nawrócić się, to powrócić do Boga. Dokonuje się to w mocy Jego słowa. Słuchanie i wypełnianie słowa daje moc w wyrażeniu pogardy dla zła. Trzeba się przebudzić, stać się czujnym.

Adwent, to odwiedziny Pana, być może choroba, będzie miała inną wagę, jeśli przeżyjemy ją jako część adwentu.

Dla nas choroba jest bezsensowna, dlatego rodzi bunt. Nawet to, co trudne, może zawierać coś z piękna adwentu. Może być w naszym życiu chwilą dla Boga, czasem, w którym jesteśmy na niego otwarci.

"Każda dolina niech będzie wypełniona". Doliny były miejscem odstępstwa od Boga. Dolina Gehenna stała się obrazem sądu nad występnymi. Jest ona synonimem piekła. Dolina grzechu stała się bramą piekieł.

Ale też z dolin wytrysną strumienie. Dzięki planom Boga powróci czas urodzajnych dolin, a Bóg jak pasterz poprowadzi swój lud przez "ciemną dolinę śmierci" na zielone pastwiska.

Może warto tak popatrzeć na wydarzenia naszego życia, aby zobaczyć znaki, które daje nam Bóg. Warto zobaczyć nie tylko to, co denerwujące i nieprzyjemne, lecz przede wszystkim zobaczyć znaki Bożej miłości.

 

Otwierany 26916 razy Źródło: przemiana.biblia.pl


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła