Aktualności   
  V Niedziela Wielkiego Postu
29 marca 2020r 
Jana 11, 1-45

.
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą". A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei". Rzekli do Niego uczniowie: "Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?". Jezus im odpowiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła". To powiedział, a następnie rzekł do nich: "Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić". Uczniowie rzekli do Niego: "Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje". Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: "Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego". A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: "Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?". Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: "Nauczyciel tu jest i woła cię". Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł". Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzie go położyliście?". Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz!". Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: "Oto jak go miłował!". Niektórzy zaś z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?". A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: "Usuńcie kamień!". Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?". Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!". I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

 

 

 

Watro Jezusowi, najlepszemu i najpewniejszemu Przyjacielowi, w każdej sytuacji zaufać. Bóg doskonale wie, co ma zrobić. Warto także pośród ludzi mieć swoich prawdziwych przyjaciół. Syrach powie: „Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł" (Syr 6, 14-16). Masz swojego prawdziwego przyjaciela? Módl się za niego, a on niech modli się za Ciebie.Ciąg dalszy - Echo Ewangeli

 

Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

                                                                       IP 5 10-11

 

 

                                

 

 


Najnowsze teksty   

V Niedziela Wielkiego Postu, rok A 29 marca 2020 r.
Dodano dnia 29.03.2020 10:35 do działu "Niedzielne kazanie"
Ez 37,12-14 ; Rz 8, 8-11; J 11,3-7.17.20-27.33-45 ______________________________________________ Wskrzeszenie Marty i Łazarza   Symbolem św. Jana Ewangelisty jest orzeł. Piękny, dostojny ptak, który wzbija się wysoko, potrafi wykorzystać prądy powietrzne, zataczać coraz szersze kręgi na niebie i szybować w przestworzach. Od początku swojej Ewangelii św. Jan stawia Jezusa ...
Otwierany 9 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw wielkopostnych
Dodano dnia 28.03.2020 10:50 do działu "Archidiecezja Lubelska"
Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem abp Stanisław Budzik udzielił do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej [więcej]. Jednocześnie zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy Świętej w radiu, telewizji lub internecie.   TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH   ...
Otwierany 80 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. IV
Dodano dnia 26.03.2020 08:42 do działu "Filmy"
Otwierany 17 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

ZALECENIA DUSZPASTERSKIE na czas trwania stanu epidemii
Dodano dnia 26.03.2020 08:37 do działu "Archidiecezja Lubelska"
ZALECENIA DUSZPASTERSKIE na czas trwania stanu epidemii W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., polecam ...
Otwierany 60 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. III
Dodano dnia 25.03.2020 10:15 do działu "Filmy"
Otwierany 13 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Łączymy się w modlitwie o ustanie epidemii – 25.03.2020 o godz. 12.00
Dodano dnia 25.03.2020 09:43 do działu "Archidiecezja Lubelska"
Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka   Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś ...
Otwierany 35 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. II
Dodano dnia 24.03.2020 09:46 do działu "Filmy"
Otwierany 22 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w Internecie 2020. Cz. I
Dodano dnia 23.03.2020 20:58 do działu "Filmy"
Otwierany 28 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego 22.03.2020
Dodano dnia 22.03.2020 09:50 do działu "Archidiecezja Lubelska"
Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Pragnę Was poinformować, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem. Jest to wyraz troski papieża Franciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską ...
Otwierany 72 razy Komentarze (0)
Ocena:   -

IV Niedziela Wielkiego Postu, rok A 22 marca 2020 r.
Dodano dnia 22.03.2020 09:31 do działu "Niedzielne kazanie"
1 Sm 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41 ______________________________________________ Boży wzrok Dzisiejsze czytania liturgiczne dotykają problemu spojrzenia, wzroku, widzenia. Każdy z nas wie, że są to ważne rzeczy w życiu człowieka. Jednak, choć tak dużo w tych tekstach odniesień do fizycznego widzenia, to za tym się kryje to, co dla ludzkiego oka jest niewidoczne, a co ma ...
Otwierany 65 razy Komentarze (0)
Ocena:   -Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła