Łęczna 2020r   
Czerwona - św Faustyny
Dodano dnia 14.03.2020 23:21
Trasa: Łęczna-Wólka Łańcuchowska- Górne- Kolonia Krzesimów-TrzeszkowiceJózefów-Kolonia Łuszczów-Ludwików-Kijany-Ziółków-Karolin-Witaniów-Łęczna

 

Długość trasy: 42km
Suma podejść: 242m

 

 

POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY

 


1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.
2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy
krzyż.


I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)


3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej
stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw św Barbary.

 4.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. św. Barbary. Na wysokości kościoła po lewej stronie mijamy dom za ogrodzeniem z reklamami i modrzewie. Za żywopłotem skręcamy w lewo w ścieżkę. Po około 150m ścieżka zamienia się w chodnik z płyt, idziemy nim cały czas prosto. Dochodzimy do ulicy Wierzbowej, skręcamy lekko w prawo, a po chwili w
lewo. Idziemy dalej prosto i po ok 100m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą
Jaśminową. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po lewej stronie wzdłuż ulicy
Jaśminowej. Ulica Jaśminowa skręca lekko w lewo. Przy bloku nr 7 przechodzimy
przez przejście i idziemy chodnikiem po prawej stronie wzdłuż ulicy
Nadwieprzańskiej. Idziemy prosto przez ok 800m po czym dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Krasnystawską. Po lewej stronie widzimy stację paliw.
Skręcamy w lewo, idziemy ulicą Krasnystawską. Po ok 100m skręcamy w lewo i po
lewej stronie widzimy drewniany krzyż.


II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)


5.
Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą,
po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i
wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą
wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia
dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo.
6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto, po
obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego
drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niego.

Idziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i
przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę metalowego mostu na rzece Wieprz.
7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy 2
przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie widzimy
drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed nim.


III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ (6,7KM)


8.
Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania
z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą
gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż.


IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM (10KM)


9.
Idziemy drogą asfaltową i po 30m odbijamy lekko w lewo w drogę gruntową.
Idziemy prosto ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo, mijamy
staw po prawej stronie, dochodzimy do skrzyżowania i idziemy prosto. Po 700m
dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy ok. 1km prosto,
dochodzimy do skrzyżowania i krzyża w drzewach.


V STACJA - KRZYŻ W DRZEWACH (13,2KM)


10
.Przy krzyżu skręcamy w lewo PAMIĘTAJ SKĄD PRZYSZEDŁEŚ!!!
Idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania przy słupie energetycznym nr 49/3,
skręcamy w prawo. Po 1km dochodzimy do kolejnego skrzyżowania ze słupem i
lampą LED, skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Idziemy prosto, dochodzimy do
kapliczki po lewej stronie i skręcamy w prawo. Po ok 300m dochodzimy do
kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie widzimy krzyż, skręcamy w lewo.
Idziemy prosto, po ok. 800m po prawej stronie w brzózkach znajduje się krzyż.


VI STACJA - KRZYŻ W BRZÓZKACH-TRZESZKOWICE (15,4KM)


11.
Idziemy dalej prosto, droga skręcamy łukiem w prawą stronę i po 100m dochodzimy do skrzyżowania, idziemy lekko w prawo i prosto, po lewej stronie mijamy dużą remizę.
Przechodzimy przez most i dochodzimy do skrzyżowania w Trzeszkowicach. Skręcamy w
lewo, a następnie po 30m w prawo, po lewej stronie sklep, przed sklepem altana. Idziemy drogą, aż dojdziemy do skrzyżowania ze znakiem „Józefów 2" po lewej stronie, skręcamy w prawo. Po 1,5km mijamy krzyż po lewej stronie. Idziemy prosto przez 1km aż do skrzyżowania z drogą asfaltową. Przy skrzyżowaniu pod drzewem znajduje się krzyż.


VII STACJA - KRZYŻ W JÓZEFOWIE (19KM)


12.
Idziemy prosto drogą żwirową przez ok 500m. Dochodzimy do rozwidlenia,
naprzeciwko widzimy gospodarstwo. Skręcamy w prawo w drogę polną i w lewo
tak jak prowadzi nas droga. Idziemy lasem, a częściowo skrajem lasu przez ok 400m.
Dochodzimy do rozwidlenia, trzymamy się lewej strony, idziemy skrajem lasu przez
ok 550m. Dochodzimy do rozwidlenia, przed nami pole, skręcamy w lewo .
Wchodzimy w las i po ok 60m skręcamy w prawo. Idziemy lasem prosto przez ok
300m. Wychodząc z lasu na drogę skręcamy w lewo. UWAGA, w prawo skręca trasa
czarna. Idziemy prosto przez ok. 1,3km(żółtym szlakiem turystycznym). Skręcamy w
prawo. UWAGA, prosto drogą asfaltową idzie trasa biała. Po 200m skręcamy w
lewo(tak jak żółty szlak). Idziemy prosto, aż do lasu, wchodzimy w las i idziemy
wciąż żółtym szlakiem. Wychodzimy z lasu na asfalt przy zielonym szlabanie.
Idziemy ulicą prosto przez 1km. Dochodzimy do skrzyżowania i po prawej stronie
widzimy krzyż.


VIII STACJA - KRZYŻ W KOLONII ŁUSZCZÓW (24KM)


13
.Skręcamy w lewo i idziemy prosto ok. 400m. Dochodzimy do pierwszego
skrzyżowania i skręcamy w prawo. Idziemy prosto 800m aż do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 82. 

14.Przechodzimy na drugą stronę jezdni, skręcamy w prawo. UWAGA NA RUCH SAMOCHODÓW-DROGA WOJEWÓDZKA Idziemy ok. 150m aż do skraju lasu i skręcamy w lewo. Idziemy skrajem lasu i częściowo w lesie przez ok 800m. Wychodzimy z lasu i idziemy po łuku w prawo. Idziemy drogą asfaltową przez ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy w prawo, idziemy cały czas tą drogą, po ok. 300m skręcamy w lewo, a następnie po 100m w prawo(tak jak prowadzi nas asfalt). Idziemy prosto przez ok. 500m i skręcamy w lewo. Idziemy 300m prosto i dochodzimy do skrzyżowania, przy którym znajduje się metalowy krzyż.


IX STACJA - METALOWY KRZYŻ (27,8KM)


15
.Kontynuujemy drogę idąc prosto przez ok. 700m. Dochodzimy do rozwidlenia i
skręcamy w prawo. Idziemy prosto przez ok. 1km najpierw drogą utwardzoną, a
następnie gruntową, po drodze mijamy plantacje chmielu. Dochodzimy do
rozwidlenia dróg polnych i skręcamy w lewo. Idziemy cały czas prosto przez ok.
1km i dochodzimy do drogi asfaltowej nr 829. Skręcamy w lewo i po ok 700m po
lewej stronie widzimy krzyż obok drzewa .


X STACJA - KRZYŻ PRZY DRODZE NR 829 (31,1KM)


16
.Kontynuujemy marsz prosto drogą nr 829. Po ok 1km wchodzimy do wsi Kijany,
po lewej stronie mijamy cmentarz, za cmentarzem przechodzimy na prawą stronę jezdni i kierujemy się w stronę kościoła. 


XI STACJA - KOŚCIÓŁ W KIJANACH (32,1KM)


17
.Wychodzimy z kościoła i skręcamy w prawo. Idziemy w dół, dochodzimy do
mostu na rzece Wieprz. Za mostem idziemy cały czas prosto przez ok. 700m.
Dochodzimy do skrzyżowania przy znaku „Łęczna 8". Skręcamy w prawo, idziemy
prosto. Po 1,5km po lewej stronie widzimy krzyż. Idziemy dalej, 100m za znakiem
„Karolin" po prawej stronie widzimy kapliczkę w tujach.


XII STACJA - MUROWANA KAPLICZKA W KAROLINIE (36,5KM)


18.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową w przez ok. 4km przez Karolin i Witaniów,
aż dojdziemy do skrzyżowania z drogą nr 813. Po lewej stronie widzimy krzyż.


XIII STACJA - KRZYŻ W WITANIOWIE (39,8KM)


19.
Idziemy prosto przez ok. 1,5km i dochodzimy do doliny dinozaurów. Za znakiem
„Łęczna" i młynem skręcamy w prawo i wchodzimy na chodnik. Idziemy przez park
głównym chodnikiem. Dochodzimy do zabudowań, skręcamy w lewo, a po
kilkudziesięciu metrach w prawo. Schodzimy ostro w dół. Dochodzimy do drogi nr
820. Idziemy chodnikiem, przechodzimy przez most i przed skrzyżowaniem
przechodzimy na drugą stronę jezdni. Idziemy wciąż wzdłuż drogi nr 820
chodnikiem odgrodzonym barierkami. Tak jak prowadzi nas chodnik skręcamy w
lewo i kierujemy się schodami do góry w kierunku kościoła.


XIV STACJA - KOŚCIÓŁ ŚW MARII MAGDALENY W ŁĘCZNEJ (42KM)

 

Otwierany 1758 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła