Łęczna 2020r   
Złota - Narodzenia NMP
Dodano dnia 15.03.2020 00:28
Trasa: Łęczna-Białka-Kanie-Pawłów-Rejowiec Fabryczny-Marysin-Zawadówka-Chełm

 

Długość trasy: 62km
Suma podejść: 359m

 

 

 

 

POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.
2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im.
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i na wprost widzimy duży
metalowy krzyż.

 


I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)


3
. Skręcamy w pierwszy chodnik w lewo, po chwili dochodzimy do ulicy Braci
Wójcickich, skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż ulicy. Przy sklepie „Lewiatan"
przechodzimy na drugą stronę ulicy. Kontynuujemy marsz wzdłuż tej ulicy w tym
samym kierunku przez ok 350m po drodze mijając targ i zabudowę szeregową.
Dochodzimy do ronda. Idąc wciąż prosto przechodzimy przez przejście i wchodzimy
na polną ścieżkę. Idziemy nią przez kilkanaście metrów, mając ogrodzenie po swojej
prawej stronie i dochodzimy do drogi polnej. Skręcamy w lewo i idziemy prosto
mając po obu stronach ogródki działkowe.
4. Kontynuujemy marsz prosto i po ok 1km dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy
w lewo, idziemy prosto i po ok 300m droga zaczyna delikatnie skręcać w lewo,
mijamy po prawej stronie pierwszy nieużytek rolny, następnie dwa pola uprawne i
kolejny nieużytek. Za drugim nieużytkiem skręcamy w prawo i idziemy miedzą
między polem a nieużytkiem. Po ok 200m zaczynamy schodzić lekko w dół i
wchodzimy na łąki.
5. Przechodzimy przez łąki idąc prosto, ale cały czas delikatnie schodząc w lewo.
Kawałek od nas po lewej stronie mijamy kępy krzaków. Po ok 400m dochodzimy do
rowu melioracyjnego i skręcamy w lewo, tak aby rów był po naszej prawej stronie.
Idziemy drogą wzdłuż rowu i po ok 400m dochodzimy do skrzyżowania dróg
polnych. Przechodzimy na drugą stronę kanału. I skręcamy w lewo pod kątem ok 45°
idąc przez łąki w stronę lasu, którego widzimy naprzeciwko. Dochodzimy do skraju
lasu i skręcamy w lewo idąc drogą polną i mając las po prawej stronie.
6. Po ok 350m przechodzimy przez rów melioracyjny. 20m za rowem skręcamy w
prawo w las i idziemy drogą leśną (w niektórych miejscach droga się rozdwaja, jest
to jednak wciąż ta sama droga, lecz w dwóch wariantach, gdy jeden omija np.
głębokie błota itp.) Idziemy cały czas tą drogą leśną i po ok 600m dochodzimy do
betonowego mostka na rzece. Przechodzimy przez mostek i kontynuujemy marsz
naszą drogą.
Po ok 650m droga wychodzi na łąki. Po 50m dochodzimy do skrzyżowania, po swojej
lewej stronie w oddali widzimy ambonę myśliwską. Odbijamy delikatnie w prawo i
idziemy dalej prosto trzymając się naszej drogi. Po ok 20m droga zaczyna wchodzić
między drzewa. My idziemy dalej prosto ( w przypadku dużego błota na naszej
drodze, można iść kilka-kilkanaście metrów po lewej stronie skrajem lasu lub łąką).
Po ok 600m od wejścia między drzewa dochodzimy do skrzyżowania z drogą
asfaltową.

7. Przechodzimy na drugą stronę jezdni prawie na wprost, lecz lekko odbijając w
lewo i wchodzimy w polną drogę. Droga prowadzi między drzewami, idziemy cały
czas prosto i po ok. 900m dochodzimy do rozwidlenia, odbijamy w prawo. (po
drodze nasza główna trasa znowu się rozdwaja, jest to jednak wciąż ta sama droga,
lecz w dwóch wariantach, gdy jeden omija np. głębokie błota itp.) Po ok 100m
dochodzimy do skrzyżowania z większą drogą leśną, my przechodzimy na wprost i
kontynuujemy marsz naszą drogą. Po ok 350m dochodzimy do kolejnego
rozwidlenia, znowu odbijamy w prawo. Idziemy prosto przez ok 1300m po czym
dochodzimy do starego drewnianego krzyża na rozwidleniu dróg.


II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ W LESIE (9KM)


8
. Mając krzyż przed sobą skręcamy w lewo. Idziemy prosto przez ok 400m i w
momencie, gdy po naszej prawej stronie kończy się pole skręcamy w prawo i
idziemy skrajem lasu. Po 100m wchodzimy w las i idziemy cały czas prosto tą drogą.
Po ok 900m skręcamy tak jak prowadzi nas droga tj. najpierw w lewo a po chwili
delikatnie w prawo. Zaczynamy schodzić lekko w dół i dochodzimy do
skrzyżowania z szerszą drogą leśną. Przechodzimy przez nią na wprost. Idziemy
prosto trzymając się naszej drogi i po ok 500m wychodzimy na wprost leśniczówki,
skręcamy w lewo i idziemy szeroką drogą leśną. Po ok 400m dochodzimy do
skrzyżowania naszej drogi i skręcamy w prawo. Po ok 500m dochodzimy do krzyża
powstańczego na kopcu.


III STACJA - KRZYŻ POWSTAŃCZY W KLAROWIE (12KM)


9
. Będąc na kopcu pamiętając z której strony przyszliśmy skręcamy w pierwszą
drogę w lewo. Droga ta jest oddzielona szlabanem, ale można go ominąć. Po ok 50m
nasza trasa odbija w lewo. Po skręceniu kontynuujemy marsz prosto trzymając się tej
drogi przez ok 1,5km. Po tym dystansie dochodzimy do skraju lasu i po prawej
stronie widzimy metalowy krzyż.

IV STACJA - METALOWY KRZYŻ NA SKRAJU LASU (13,7KM)


10
. Kontynuujemy marsz. Jeszcze przez chwile idziemy między drzewami, a
następnie wychodzimy z lasu i idziemy między polami. Po ok 200m dochodzimy do
skrzyżowania z większą drogą polną. Idziemy dalej prosto. Po kolejnych 1,5km
dochodzimy do drogi asfaltowej, po prawej stronie widzimy kapliczkę. Skręcamy w
prawo i kontynuujemy marsz po asfalcie. Po 500m dochodzimy do skrzyżowania z
inną drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i po chwili po swojej prawej stronie widzimy
kościół.


V STACJA - KOŚCIÓŁ W BIAŁCE (16KM)


11.
Idziemy dalej prosto i po ok 100m skręcamy w prawo z drogi asfaltowej na drogę
polną. Idziemy cały czas tą drogą, po drodze mijając zabudowania po obu stronach.
Po ok 1,5km mijamy po lewej stronie dom z czerwonym dachem. Droga zaczyna
powoli robić się mniej widoczna, a po naszej lewej stronie zagęszczają się drzewa i
krzewy. Po ok 200m od ostatniego domu nasza droga schodzi delikatnie w prawo, a
po chwili w lewo omijając większą kępę krzewów. W momencie gdy droga schodzi
w lewo po swojej lewej stronie widzimy ambonę myśliwską.
12. Kontynuujemy marsz naszą drogą, przez ok 1km, po czym dochodzimy do
kanału Wieprz-Krzna, naprzeciwko widzimy metalowy mostek. (UWAGA! Od
momentu w którym minęliśmy ambonę myśliwska zaleca się zwiększyć ostrożność z
racji na tereny bagniste, nie skręcać. Dobrym pomysłem jest również kontrolowanie
śladu na aplikacji EDK) Stojąc naprzeciwko mostka skręcamy w prawo i idziemy
wałem kanału mając ów kanał po lewej stronie.
13. Po ok 1km dochodzimy do drogi i mostu, przechodzimy przez drogę na wprost i
idziemy dalej prosto wałem nadal mając kanał po lewej stronie. Po 2,5km marszu
dochodzimy do kolejnego mostu i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838.
Przechodzimy mostem na drugą stronę kanału i od razu za nim skręcamy w prawo
znów wchodząc na wał, tym razem mają kanał po prawej stronie. Po 1,5km
dochodzimy do drogi krajowej nr 12, przechodzimy pod mostem, mając kanał po
prawej stronie i zaraz za mostem skręcamy w lewo. Idziemy wzdłuż drogi krajowej
mają ją po lewej przez ok 100m po czym dochodzimy do pierwszego asfaltowego
zjazdu z drogi krajowej. (UWAGA! W przypadku podwyższonego poziomu wody
alternatywnie można przejść górą przez drogę asfaltową. Z powodu dużego ruchu
aut, zalecamy przejście przez drogę krajową nie przy samym moście, tylko
naprzeciwko parkingu dla tirów, ok 100m od mostu) Skręcamy w prawo oddalając
się od drogi krajowej i mając za sobą zjazd z niej na łąki.
14. Idziemy prosto ledwo widoczną ścieżką przez ok 300m po czym dochodzimy do
trochę lepiej widocznej i szerszej ścieżki i skręcamy w nią w lewo. Po ok 400m
dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo w łąki.
15. Idziemy prosto tak jak prowadzi nas ścieżka, momentami odchodzi ona delikatnie
w lewo. Po ok 700m ścieżka skręca w lewo pod kątem 90°. Idziemy nią i po 100m po
swojej lewej stronie widzimy zalesienie. Idziemy dalej prosto i po 300m dochodzimy
do trochę bardziej widocznej drogi.
16. Skręcamy w nią w prawo, a następnie po 150m w lewo tak jak nas ona prowadzi.
Idziemy prosto przez ok 500m po drodze przechodząc przez kępę krzaków i drzew.
Po tym odcinku skręcamy w pierwszą ścieżkę w prawo. Po chwili wchodzimy
między krzewy i drzewa i po 100m dochodzimy do mostku na rowie melioracyjnym.
Przechodzimy przez niego i znów idziemy między drzewami, po 80m wychodzimy z
między drzew i dochodzimy do domu z czerwonym dachem. Idziemy na wskroś
przez łąkę, mając dom po prawej stronie, odbijając lekko w lewo, tak aby dojść do
skraju lasu. Idziemy dalej prosto, skrajem lasu, mając go po lewej stronie, aż
dojdziemy do drogi szutrowej. Skręcamy w nią w lewo i idziemy prosto. Po ok 300m
po prawej stronie widzimy białą kapliczkę. (UWAGA! Na odcinku prowadzącym
przez łąki tj. od punktu 14 do 16 zalecamy zwiększoną uwagę i korzystanie ze śladu
GPS dostępnego w aplikacji EDK)


VI STACJA - KAPLICZKA W WÓLCE KAŃSKIEJ (28KM)


17
. Idziemy dalej prosto drogą szutrową, po ok 900m droga skręca w prawo, a my idziemy dalej prosto wchodząc na drogę polną. Idziemy nią przez ok 500m, po tej odległości przed sobą widzimy krzewy, a po swojej lewej stronie staw. Skręcamy w prawo i zaczynamy iść delikatnie pod górę. Po 300m dochodzimy do drogi asfaltowej. Skręcamy w lewo i po ok 800m dochodzimy do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem. Przechodzimy przez skrzyżowanie na wprost i idziemy dalej drogą asfaltową. Po 100m dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. Przez nie również przechodzimy na wprost. Kontynuujemy marsz prosto i po 400m po lewej stronie widzimy kościół w Kaniach.

VII STACJA - KOŚCIÓŁ W KANIACH (31KM)


18
. Kontynuujemy marsz drogą z pierwszeństwem która za kościołem skręca lekko w
lewo. Idziemy nią przez ok 900m po czym zaczyna on delikatnie odbijać w prawo, a
my odbijamy w lewo w drogę szutrową. Po ok 400m nasza droga zaczyna wchodzić
w las. Po ok 150m szersza droga zaczyna skręcać w lewo, a my idziemy prosto
wchodząc na mniejszą drogę polną, po swojej prawej stronie widzimy staw. Idziemy
cały czas tą drogą, która po ok 600m zaczyna odchodzić od stawu delikatnie w lewo.
19. Kontynuujemy marsz trzymając się cały czas naszej drogi przez ok 2km po czym
dochodzimy do zwalonego drzewa, które musimy ominąć. Gdy je wyminiemy, na
drzewach widzimy prowadzące nas strzałki i dochodzimy do skrzyżowania,
skręcamy tak jak pokazuje nam strzałka tj. w lewo. Po skręcie idziemy dalej prosto i
po 150m dochodzimy do rowu melioracyjnego. Przechodzimy przez niego i
wychodzimy na łąki. Za rowem odbijamy w prawo i trzymamy się ścieżki. Po 200m
przechodzimy przez kępę krzewów. Po ok 100m od kępy dochodzimy do skraju lasu.
20. Idziemy tak jak prowadzi nas ścieżka, mając las po lewej stronie. Po ok 300m
ścieżka delikatnie skręca w prawo i wchodzimy między drzewa, wychodzimy z nich
po ok 50m. Idziemy chwilę łąką po czym znów wchodzimy między drzewa, a ścieżka
zaczyna skręcać w lewo. Po kilkunasty metrach ścieżka delikatnie skręca w prawo, a
my znowu wychodzimy z między drzew i idziemy dalej naszą ścieżką mając drzewa
po swojej lewej stronie. Idziemy cały czas tak, aby zadrzewienia mieć po lewej
stronie, a łąkę po prawej. Po ok 300m nasza ścieżka się wyprostowuje, a drzewa po
lewej stronie zanikają. Idziemy cały czas prosto naszą ścieżką przez ok 1200m, pod
koniec zamienia się ona w większą drogę polną.
21. Po tym odcinku dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową i drogami
szutrowymi, Skręcamy w lewo wchodząc na asfalt. Po ok 250m dochodzimy do
skrzyżowania z inną drogą asfaltową, skręcamy w prawo. Idziemy cały czas tą ulicą
przez ok 550m po czym dochodzimy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 839.
Skręcamy w lewo i po kilku metrach widzimy przejście dla pieszych którym
przechodzimy na drogą stronę drogi nr 839.
Schodząc z przejścia skręcamy w prawo, a po chwili w lewo wchodząc w ulicę
kościelną. Idziemy prosto mając za swoimi plecami drogę wojewódzką 839, po ok
200m po lewej stronie widzimy kościół.

VIII STACJA - KOŚCIÓŁ W PAWŁOWIE (39KM)


22.
Idziemy dalej prosto tą ulicą i po 150m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą
Szkolną, skręcamy w prawo. Po ok 1km marszu drogą asfaltową po prawej stronie
widzimy nieduży las, po ok 200m las się kończy, mijamy po prawej stronie dwa
domy i za domem z czerwonym dachem zaczyna się las brzozowy, pod koniec tego
lasu skręcamy w prawo i idziemy jego skrajem, na krawędzi lasków i nieużytków
polnych. Po swojej lewej stronie widzimy słupy średniego napięcia. W dogodnym
momencie skręcamy w lewo tak żeby znaleźć się pod tymi słupami. Dalej nasza trasa
przebiega przez las wzdłuż tych słupów przez ok 1km po drodze przechodząc przez
dwa strumyki. Po tym odcinku dochodzimy do rozwidlenia i wychodzimy z lasu.
Słupy idą dalej prosto przez pole, a my skręcamy w lewo i idziemy skrajem lasu.
Idziemy cały czas prosto tą drogą i po ok 350m wychodzimy na asfalt.
Kontynuujemy marsz drogą asfaltową (ul. Narutowicza) i po 400m po lewej stronie
widzimy metalowy krzyż w tujach.


IX STACJA - METALOWY KRZYŻ W REJOWCU FABRYCZNYM

(42,5KM)


23.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową przez ok 2km, po czym nasz droga
asfaltowa skręca w lewo, a my skręcamy w prawo schodząc delikatnie w dół i
wchodząc na ścieżkę. Po kilku metrach dochodzimy do domu przy którym ścieżka
skręca w lewo i wyprostowuje się. Idziemy cały czas prosto tą ścieżką i po 100m
dochodzimy do rozwidlenia z szeroką drogą polną. Skręcamy w prawo i idziemy tą
drogą. Po kilkudziesięciu metrach nasza droga wchodzi w las.
24. Po 400m po lewej stronie widzimy pierwszą szeroką drogę leśną. MIJAMY JĄ I
IDZIEMY DALEJ PROSTO. Po kolejnych 900m dochodzimy do drugiej szerokiej
leśnej drogi po lewej stronie. Skręcamy w nią i idziemy czasami skrajem lasu mając
go po prawej stronie, a czasami między drzewami. Idziemy cały czas prosto naszą
drogą i po 700m dochodzimy do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo wchodząc na
asfalt i po 100m przechodzimy przez tory. Zaraz za torowiskiem skręcamy w lewo w
szeroką drogę polną. Idziemy nią prosto, w międzyczasie wchodząc delikatnie pod
górę i po 650m po lewej stronie widzimy krzyż między drzewami.

X STACJA - KRZYŻ PRZY POLNEJ DRODZE (47,5KM)


25
. Idziemy dalej prosto naszą drogą polną i po ok 800m dochodzimy do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812. UWAGA NA SAMOCHODY
Przechodzimy przez nią na wprost i idziemy mniejszą drogą asfaltową, zmierzamy
w stronę wsi Marysin. Idziemy cały czas prosto tą drogą asfaltową przez wieś
Marysin i po ok 3km dochodzimy do rozwidlenia na którym widzimy kapliczkę.


XI STACJA - KAPLICZKA W MARYSINIE (51,2KM)


26.
Stojąc przodem do kapliczki skręcamy w lewo i idziemy drogą polną skrajem
lasu. Po ok 1km las po naszej prawej stronie się kończy idziemy między polami. Po
200m dochodzimy do innej drogi polnej, skręcamy w prawo i po kilkunastu metrach,
zaraz za domem skręcamy w lewo w mniejszą drogę polną (OD TEGO MOMENTU,
AŻ DO CHEŁMA PORUSZAMY SIĘ CZERWONYM SZLAKIEM
TURYSTYCZNYM) Idziemy cały czas tą drogą, po ok 600m dochodzimy do lasu i
widzimy tabliczkę „Rezerwat Przyrody Torfowisko Sobowice" Wchodzimy do lasu
idziemy dalej naszą drogą. Po ok 500m dochodzimy do torów. Idziemy dalej prosto,
mając torowisko po lewej stronie. Po ok 100m skręcamy lekko w prawo i
wychodzimy na drogę asfaltową.
27. Idziemy prosto po asfalcie i po ok 800 dochodzimy do skrzyżowania.
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i idziemy ul. Piwną przez 1km po czym
dochodzimy do przejazdu kolejowego. Przechodzimy przez tory i idziemy dalej ul.
Piwną. Po 500m po lewej stronie widzimy kapliczkę.


XII STACJA - KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA (54,4KM)


28. Idziemy dalej prosto i po ok 300m przechodzimy przez tory i dochodzimy do
rozwidlenia. Skręcamy w prawo i idziemy prosto przez ok 1km. Po tym czasie po
prawej stronie widzimy zakład PGNiG, idziemy dalej prosto i po ok 200m skręcamy
w prawo w pierwszą ulicę asfaltową za tym zakładem. (ul. Złota). Idziemy ul. Złotą,
po 100m przechodzimy przez tory i zaraz za torami skręcamy w lewo. Idziemy drogą
wzdłuż torów mając je po lewej stronie przez ok 500m, po tym czasie dochodzimy do
skrzyżowania z inną drogą. My idziemy dalej prosto wzdłuż torów. Po ok 250m po
prawej stronie mijamy ul. Mokrą, my natomiast skręcamy w następną ulicę w prawo.
Po 150m dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w lewo. Po 200m wychodzimy na
łuku ulicy Kąpieliskowej, skręcamy w prawo.
29. Po 100m ulica się kończy, a my przechodzimy przez mostek i wchodzimy na
teren parku. Po wejściu do parku idziemy brukowanym ciągiem rowerowo-pieszym.
Po ok 150m ciąg ten odbija, a my idziemy dalej prosto kierując się w stronę ronda
przy hotelu Kamena i restauracji KFC. Przechodzimy na drugą stronę al. Armii
Krajowej i idziemy prawą stroną ul. Lubelskiej. Po prawej stronie widzimy hotel
Kamena, a po lewej Chińskie Centrum. Idziemy cały czas prosto pod górę ul.
Lubelską i po ok 400m po prawej stronie widzimy kościół pw. Rozesłania św.
Apostołów.


XIII STACJA - KOŚCIÓŁ PW ROZESŁANIA ŚW APOSTOŁÓW
(60,4KM)


30
.Idziemy dalej prosto po górę, mijamy skwer z zabytkową studnią na środku i po
ok 400m od poprzedniej stacji dochodzimy do bramy prowadzącej na teren bazyliki.
Przechodzimy przez nią, wchodzimy po schodkach i przed sobą widzimy bazylikę.

XIV STACJA - BAZYLIKA NMP W CHEŁMIE (61KM)

Otwierany 1833 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła