Łęczna 2019r   
Trasa Czerwona - św Faustyny
Dodano dnia 19.03.2019 23:28

Czerwona - św Faustyny


 

 

Trasa: Łęczna-Wólka Łańcuchowska- Górne- Kolonia Krzesimów-TrzeszkowiceJózefów-Kolonia Łuszczów-Ludwików-Kijany-Ziółków-Karolin-Witaniów-Łęczna

Długość trasy: 42km
Suma podejść: 242m

 

 

 

1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.

2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy
krzyż

I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)

 

3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej
stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw św Barbary. 

 

4.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. św. Barbary. Na wysokości kościoła po lewej stronie mijamy dom za ogrodzeniem z reklamami i modrzewie. Za żywopłotem skręcamy w lewo w ścieżkę. Po około 150m ścieżka zamienia się w chodnik z płyt, idziemy nim cały czas prosto. Dochodzimy do ulicy Wierzbowej, skręcamy lekko w prawo, a po chwili w lewo. Idziemy dalej prosto i po ok 100m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Jaśminową. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po lewej stronie wzdłuż ulicy Jaśminowej. Ulica Jaśminowa skręca lekko w lewo. Przy bloku nr 7 przechodzimy przez przejście i idziemy chodnikiem po prawej stronie wzdłuż ulicy
Nadwieprzańskiej. Idziemy prosto przez ok 800m po czym dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Krasnystawską. Po lewej stronie widzimy stację paliw.
Skręcamy w lewo, idziemy ulicą Krasnystawską. Po ok 100m skręcamy w lewo i po
lewej stronie widzimy drewniany krzyż.

II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)

 

5.Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą,
po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i
wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą
wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia
dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo.

6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto, po
obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego
drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niego.
Idziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i
przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę metalowego mostu na rzece Wieprz.

7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy 2
przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie widzimy
drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed nim


 

III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ (6,7KM)

 

8.Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania
z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą
gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż

IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM (10KM)

 

9.Idziemy drogą asfaltową i po 30m odbijamy lekko w lewo w drogę gruntową.
Idziemy prosto ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo, mijamy
staw po prawej stronie, dochodzimy do skrzyżowania i idziemy prosto. Po 700m
dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy ok. 1km prosto,
dochodzimy do skrzyżowania i krzyża w drzewach

 

V STACJA - KRZYŻ W DRZEWACH (13,2KM)

 

10.Przy krzyżu skręcamy w lewo PAMIĘTAJ SKĄD PRZYSZEDŁEŚ!!!
Idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania przy słupie energetycznym nr 49/3,
skręcamy w prawo. Po 1km dochodzimy do kolejnego skrzyżowania ze słupem i
lampą LED, skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Idziemy prosto, dochodzimy do
kapliczki po lewej stronie i skręcamy w prawo. Po ok 300m dochodzimy do
kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie widzimy krzyż, skręcamy w lewo.
Idziemy prosto, po ok. 800m po prawej stronie w brzózkach znajduje się krzyż

VI STACJA - KRZYŻ W BRZÓZKACH-TRZESZKOWICE (15,4KM)

 

11.Idziemy dalej prosto, droga skręcamy łukiem w prawą stronę i po 100m dochodzimy do skrzyżowania, idziemy lekko w prawo i prosto, po lewej stronie mijamy dużą remizę. Przechodzimy przez most i dochodzimy do skrzyżowania w Trzeszkowicach. Skręcamy w lewo, a następnie po 30m w prawo, po lewej stronie sklep, przed sklepem altana. Idziemy drogą, aż dojdziemy do skrzyżowania ze znakiem „Józefów 2" po lewej stronie, skręcamy w prawo. Po 1,5km mijamy krzyż po lewej stronie. Idziemy prosto przez 1km aż do skrzyżowania z drogą asfaltową.
Przy skrzyżowaniu pod drzewem znajduje się krzyż.


 

VII STACJA - KRZYŻ W JÓZEFOWIE (19KM)

 

12. Idziemy prosto drogą żwirową przez ok 500m. Dochodzimy do rozwidlenia,
naprzeciwko widzimy gospodarstwo. Skręcamy w prawo w drogę polną i w lewo
tak jak prowadzi nas droga. Idziemy lasem, a częściowo skrajem lasu przez ok 400m.
Dochodzimy do rozwidlenia, trzymamy się lewej strony, idziemy skrajem lasu przez
ok 550m. Dochodzimy do rozwidlenia, przed nami pole, skręcamy w lewo .
Wchodzimy w las i po ok 60m skręcamy w prawo. Idziemy lasem prosto przez ok
300m. Wychodząc z lasu na drogę skręcamy w lewo. UWAGA, w prawo skręca trasa
czarna.
Idziemy prosto przez ok. 1,3km(żółtym szlakiem turystycznym). Skręcamy w
prawo. UWAGA, prosto drogą asfaltową idzie trasa biała. Po 200m skręcamy w
lewo(tak jak żółty szlak). Idziemy prosto, aż do lasu, wchodzimy w las i idziemy
wciąż żółtym szlakiem. Wychodzimy z lasu na asfalt przy zielonym szlabanie.
Idziemy ulicą prosto przez 1km. Dochodzimy do skrzyżowania i po prawej stronie
widzimy krzyż.

VIII STACJA - KRZYŻ W KOLONII ŁUSZCZÓW (24KM)

 

13.Skręcamy w lewo i idziemy prosto ok. 400m. Dochodzimy do pierwszego
skrzyżowania i skręcamy w prawo. Idziemy prosto 800m aż do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 82. Po prawej stronie widzimy drewniany krzyż

IX STACJA - KRZYŻ PRZY DRODZE 82 (25,3KM)

 

14.Przechodzimy na drugą stronę jezdni, skręcamy w prawo. UWAGA NA RUCH
SAMOCHODÓW-DROGA WOJEWÓDZKA
Idziemy ok. 150m aż do skraju lasu i
skręcamy w lewo. Idziemy skrajem lasu i częściowo w lesie przez ok 800m.
Wychodzimy z lasu i idziemy po łuku w prawo. Idziemy drogą asfaltową przez ok.
1km i dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy w prawo, idziemy cały czas tą drogą,
po ok. 300m skręcamy w prawo, a następnie po 100m w prawo(tak jak prowadzi nas
asfalt). Idziemy prosto przez ok. 500m i skręcamy w lewo. Idziemy 300m prosto i
dochodzimy do skrzyżowania, przy którym znajduje się metalowy krzyż.

X STACJA - METALOWY KRZYŻ (27,8KM)

 

15.Kontynuujemy drogę idąc prosto przez ok. 700m. Dochodzimy do rozwidlenia i
skręcamy w prawo. Idziemy prosto przez ok. 1km najpierw drogą utwardzoną, a
następnie gruntową, po drodze mijamy plantacje chmielu. Dochodzimy do
rozwidlenia dróg polnych i skręcamy w lewo. Idziemy cały czas prosto przez ok.
1km i dochodzimy do drogi asfaltowej nr 829. Skręcamy w lewo i idziemy drogą
numer 829 przez 2km. Po lewej stronie mijamy cmentarz, za cmentarzem
przechodzimy na prawą stronę jezdni i kierujemy się w stronę kościoła. 4

XI STACJA - KOŚCIÓŁ W KIJANACH (32KM)

 

16.Wychodzimy z kościoła i skręcamy w prawo. Idziemy w dół, dochodzimy do
mostu na rzece Wieprz. Za mostem idziemy cały czas prosto przez ok. 700m.
Dochodzimy do skrzyżowania przy znaku „Łęczna 8". Skręcamy w prawo, idziemy
prosto. Po 1,5km po lewej stronie widzimy krzyż. Idziemy dalej, 100m za znakiem
„Karolin" po prawej stronie widzimy kapliczkę w tujach.

XII STACJA - MUROWANA KAPLICZKA W KAROLINIE (36,5KM)

 

17. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową w przez ok. 4km przez Karolin i Witaniów,
aż dojdziemy do skrzyżowania z drogą nr 813. Po lewej stronie widzimy krzyż.

XIII STACJA - KRZYŻ W WITANIOWIE (39,8KM)

 

18. Idziemy prosto przez ok. 1,5km i dochodzimy do doliny dinozaurów. Za znakiem
„Łęczna" i młynem skręcamy w prawo i wchodzimy na chodnik. Idziemy przez park
głównym chodnikiem. Dochodzimy do zabudowań, skręcamy w lewo, a po
kilkudziesięciu metrach w prawo. Schodzimy ostro w dół. Dochodzimy do drogi nr
820. Idziemy chodnikiem, przechodzimy przez most i przed skrzyżowaniem
przechodzimy na drugą stronę jezdni. Idziemy wciąż wzdłuż drogi nr 820
chodnikiem odgrodzonym barierkami. Tak jak prowadzi nas chodnik skręcamy w
lewo i kierujemy się schodami do góry w kierunku kościoła.


 

XIV STACJA - KOŚCIÓŁ ŚW MARII MAGDALENY W ŁĘCZNEJ (42KM)

Otwierany 2271 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła