Łęczna 2019r   
Trasa Biała - św Jana Pawła II
Dodano dnia 19.03.2019 22:53
Biała - św. Jana Pawła II


Łęczna-Wólka Łańcuchowska-Górne-Kolonia Krzesimów-Trzeszkowice-Józefów-Kolonia Łuszczów-Nowiny-Świdnik Duży-Zadębie-Lublin

 

Długość trasy: 41km
Suma podejść: 285m

 

 

 

 

1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.

2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy
krzyż

 

I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)

 

3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej
stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw św Barbary.

 

 4.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw św Barbary. Na wysokości kościoła po lewej stronie mijamy dom za ogrodzeniem z reklamami i modrzewie. Za żywopłotem skręcamy w lewo w ścieżkę. Po około 150m ścieżka zamienia się w chodnik z płyt, idziemy nim cały czas prosto. Dochodzimy do ulicy Wierzbowej, skręcamy lekko w prawo, a po chwili w lewo. Idziemy dalej prosto i po ok 100m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Jaśminową. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po lewej stronie wzdłuż ulicy Jaśminowej. Ulica Jaśminowa skręca lekko w lewo. Przy bloku nr 7 przechodzimy przez przejście i idziemy chodnikiem po prawej stronie wzdłuż ulicy
Nadwieprzańskiej. Idziemy prosto przez ok 800m po czym dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Krasnystawską. Po lewej stronie widzimy stację paliw.
Skręcamy w lewo, idziemy ulicą Krasnystawską. Po ok 100m skręcamy w lewo i po
lewej stronie widzimy drewniany krzyż.

 

II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)

 

5.Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą,
po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i
wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą
wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia
dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo.

6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto, po
obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego
drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niego.
Idziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i
przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę metalowego mostu na rzece Wieprz.

7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy 2
przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie widzimy
drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed nim

 

III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ (6,7KM)

 

8.Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania
z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą
gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż

 

IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM (10KM)

 

9.Idziemy drogą asfaltową i po 30m odbijamy lekko w lewo w drogę gruntową.
Idziemy prosto ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo, mijamy
staw po prawej stronie, dochodzimy do skrzyżowania i idziemy prosto. Po 700m
dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy ok. 1km prosto,
dochodzimy do skrzyżowania i krzyża w drzewach

 

V STACJA - KRZYŻ W DRZEWACH (13,2KM)

 

10.Przy krzyżu skręcamy w lewo PAMIĘTAJ SKĄD PRZYSZEDŁEŚ!!!
Idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania przy słupie energetycznym nr 49/3,
skręcamy w prawo. Po 1km dochodzimy do kolejnego skrzyżowania ze słupem i
lampą LED, skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Idziemy prosto, dochodzimy do
kapliczki po lewej stronie i skręcamy w prawo. Po ok 300m dochodzimy do
kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie widzimy krzyż, skręcamy w lewo.
Idziemy prosto, po ok. 800m po prawej stronie w brzózkach znajduje się krzyż

 

VI STACJA - KRZYŻ W BRZÓZKACH-TRZESZKOWICE (15,4KM)

 

11.Idziemy dalej prosto, droga skręcamy łukiem w prawą stronę i po 100m dochodzimy do skrzyżowania, idziemy lekko w prawo i prosto, po lewej stronie mijamy dużą remizę. Przechodzimy przez most i dochodzimy do skrzyżowania w Trzeszkowicach. Skręcamy w lewo, a następnie po 30m w prawo, po lewej stronie sklep, przed sklepem altana. Idziemy drogą, aż dojdziemy do skrzyżowania ze znakiem „Józefów 2" po lewej stronie, skręcamy w prawo. Po 1,5km mijamy krzyż po lewej stronie. Idziemy prosto przez 1km aż do skrzyżowania z drogą asfaltową.

Przy skrzyżowaniu pod drzewem znajduje się krzyż.

 

VII STACJA - KRZYŻ W JÓZEFOWIE (19KM)

 

12. Idziemy prosto drogą żwirową przez ok 500m. Dochodzimy do rozwidlenia,
naprzeciwko widzimy gospodarstwo. Skręcamy w prawo w drogę polną i w lewo
tak jak prowadzi nas droga. Idziemy lasem, a częściowo skrajem lasu przez ok 400m.
Dochodzimy do rozwidlenia, trzymamy się lewej strony, idziemy skrajem lasu przez
ok 550m. Dochodzimy do rozwidlenia, przed nami pole, skręcamy w lewo .
Wchodzimy w las i po ok 60m skręcamy w prawo. Idziemy lasem prosto przez ok
300m. Wychodząc z lasu na drogę skręcamy w lewo. UWAGA, w prawo skręca trasa
czarna. 

 

13.Idziemy prosto przez ok. 1,3km(żółtym szlakiem turystycznym).
UWAGA, po tym odcinku w prawo skręca trasa czerwona, a my kontynuujemy
drogę prosto, drogą asfaltową
. Po ok 400m na łuku drogi dochodzimy do krzyża w
świerkach znajdującego się po prawej stronie. Po lewej stronie widzimy słup
energetyczny nr 10.

 

VIII STACJA - KRZYŻ W NOWINACH (22,5KM)

 

14. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową, po ok 800m dochodzimy do rozwidlenia.
Naprzeciwko widzimy krzyż. My skręcamy w prawo, a po ok 30m w lewo w pierwszą
drogę polną. Idziemy tą drogą przed ok 1,2km. Zaczynamy zbliżać się do lasu, przed
samym lasem droga zaczyna skręcać lekko w prawo. Na skraju lasu po prawej stronie
widzimy duży drewniany krzyż.


 

 

IX STACJA - KRZYŻ NA SKRAJU LASU (24,9KM)

 

15. Idziemy przez ok700m tak jak prowadzi nas droga w lesie. Droga najpierw lekko
skręca w prawo, a następnie w lewo. Dochodzimy do rozwidlenia, z jeszcze szerszą drogą polną. Skręcamy w lewo i idziemy prosto główną drogą leśną przez ok 800m.

Dochodzimy do skrzyżowania z mniejszymi drogami leśnymi, po prawej stronie widzimy
drogowskaz szlaku Jana III Sobieskiego. Idziemy dalej główną drogą leśną, skręcając w
lewo tak jak prowadzi nas drogowskaz. Po 10 m droga lekko skręca w prawo. Idziemy
cały czas szlakiem Jana III Sobieskiego. Po ok 500m wychodzimy z lasu i idziemy skrajem las mając po prawej stronie. Idziemy skrajem lasu przez ok 1km. Skręcamy w prawo w drogę szutrową, po prawej stronie widzimy drogowskaz szlaku Jana III Sobieskiego i tablicę informacyjną. Idziemy tak jak prowadzi nas szlak przez ok 2km. Po tym odcinku droga zaczyna skręcać w lewo i wychodzimy z lasu. 

 

16.Po wyjściu z lasu po lewej stronie widzimy tartak. Idziemy cały czas prosto asfaltem przez ok 200m. Dochodzimy do skrzyżowania z droga z drogą z pierwszeństwem. Skręcamy w prawo i idziemy prosto chodnikiem przez ok 1km. Dochodzimy do kościoła znajdującego się po naszej prawej stronie.

 

X STACJA - KOŚCIÓŁ W ŚWIDNIKU DUŻYM (30KM)

 

17.Idziemy dalej prosto chodnikiem po lewej stronie jezdni przez ok 2km. Dochodzimy do drewnianego krzyża po lewej stronie, za krzyżem widzimy drogę polną, a po drugiej
stronie krzyż metalowy i drogę szutrową.

 

XI STACJA - KRZYŻ W BISKUPIE-KOLONIA (32KM)

 

18. Idziemy dalej wzdłuż drogi asfaltowej przez wieś Biskupie-Kolonia przez ok 1km.
Przechodzimy wiaduktem nad drogą ekspresową i około 200m za wiaduktem skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Idziemy prosto przez ok 200m i dochodzimy do rozwidlenia.
Skręcamy w lewo. Idziemy cały czas tą drogą, po ok 80m droga lekko skręca w prawo.
Następnie po ok 500m dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, w prawo skręca droga
polna, a my idziemy dalej drogą asfaltową odbijając w lewo. Idziemy prosto przez 400m po czym dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Jana Kasprowicza. Przechodzimy prosto i idziemy dalej drogą asfaltową przez ok 1,2km. 

 

19.Po tym odcinku nasza droga zaczyna skręcać w prawo, mijamy dom numer 2 i dochodzimy do dużego krzyża po prawej stronie.

 

XII STACJA - KRZYŻ NA ZAKRĘCIE (36KM)

 

20. Ulica, którą szliśmy odbija w prawo, a my idziemy w lewo w szutrową ulicę
Hajdowską. Po 20m w prawo odbija droga polna, my idziemy dalej drogą szutrową. Po
50m w lewo odbija kolejna droga, a my wciąż idziemy prosto. Dochodzimy do domu po
lewej stronie, a nasza droga zaczyna skręcać w prawo. Idziemy prosto przez ok 100m,
skręcamy w lewo przechodząc przez pojedynczy tor kolejowy UWAGA
. Idziemy dalej
prosto przez ok 200m, po prawej stronie mijamy ogródki działkowe, a po lewej nasyp
kolejowy. Dochodzimy do przejścia pod wiaduktem. Przechodzimy przez nie i za
przejściem skręcamy w prawo. Idziemy cały czas prosto przez ok 500m mając tory po
prawej stronie. Dochodzimy do salony samochodowego Hyundai, skręcamy w lewo tak
jak prowadzi nas droga, a po 30m schodzimy schodkami po prawej stronie na ulicę
Mełgiewską. 

 

21.Idziemy prosto pod wiaduktem, idziemy wzdłuż ul. Mełgiewskiej przez
ok 1km, po drodze przechodzimy przez ulicę Gospodarczą. Dochodzimy do stacji paliw
Orlen. Przechodzimy w lewo na drugą stronę ulicy Mełgiewskiej i skręcamy w prawo.
Idziemy dalej ul. Mełgiewską, po lewej stronie mijamy dworek Grafa. Za dworkiem Grafa idziemy dalej prosto na drugą stronę ulicy przechodząc na światłach przez dwie jezdnie. Skręcamy w lewo i idziemy cały czas prosto chodnikiem wzdłuż Bystrzycy. Chodnik schodzi w dół i po 200m przechodzimy pod jezdnią. Idziemy dalej wzdłuż Bystrzycy i po ok 1,7km dochodzimy do metalowego mostku po prawej stronie. Przechodzimy przez niego i za mostkiem skręcamy w lewo. Idziemy chodnikiem wzdłuż Bystrzycy przez ok 150m, przechodzimy pod dwoma jezdniami, a następnie wychodzimy do góry na ulicę Zamojską tak jak prowadzi nas chodnik. 

 

22.Po lewej stronie widzimy most, a my skręcamy w prawo i idziemy lewą stroną ulicy Zamojskiej. Idziemy prosto przez ok 200m, mijamy ulicę Rusałka, a następnie przechodzimy na drugą stronę ulicy Zamojskiej. Idziemy wzdłuż tej ulicy przez ok 500m. Mijamy mury seminarium i skręcamy w prawo w ulicę Misjonarską. Podchodzimy do bramy seminarium i za ogrodzeniem widzimy drewniany krzyż

 

XIII STACJA - KRZYŻ PRZY SEMINARIUM (40,5KM)

 

23. Cofamy się do głównej ulicy i kontynuujemy marsz wzdłuż ulicy Wyszyńskiego.
Idziemy prosto przez ok 300m. W prawo odbija ul. Podwale, a my odbijamy w lewo w ul. Królewską. Dochodzimy do schodków po prawej stronie i wchodzimy nimi na plac
katedralny.

XIV STACJA - KATEDRA LUBELSKA (41KM)

Otwierany 2242 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła