Łęczna 2018r   
Trasa Zielona - św Piotra
Dodano dnia 03.03.2018 21:50

 

 

Trasa EDK 2018
Zielona - św Piotra


Trasa: Łęczna-Dratów-Dąbrowa-Kocia Góra-Radzic Nowy-

Zawieprzyce-Swoboda-PliszczynPonikwoda-

Lublin

 

 

Długość trasy: 56km

 

Suma podejść: 895m

 

 

 

 

! Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej
trasy, zostały w opisie podkreślone.

Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z 

dużą uwagą i ostrożnością.

  

 

POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY
1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w prawo, po ok 100m mijamy
ogrodzenie przedszkola po prawej stronie, a szkołę po lewej i skręcamy w chodnik
po prawej stronie. Idziemy tym chodnikiem prosto, po ok 180m chodnik się zwęzi i
będzie możliwość skręcenia w szerszy chodnik w lewo. My jednak idziemy cały czas
prosto. Dochodzimy do ulicy Szkolnej. Przechodzimy przejściem na progu
zwalniającym na drugą stronę ulicy, następnie skręcamy w prawo, idziemy tym
chodnikiem przez ok 50m po czym skręcamy w lewo w chodnik przed ogrodzeniem.
Idziemy cały czas tym chodnikiem. Po ok 80m chodnik z kostki zamienia się w płyty
betonowe i zaczynamy schodzić po nich w dół. Po ok 50m dochodzimy do
skrzyżowania ze ścieżka rowerową. Idziemy cały czas prosto i przechodzimy kładką
na rzeką Świnką. Po przejściu przez kładkę idziemy dalej prosto i wchodzimy po
schodach na górę. Po wyjściu na górę na drogę szutrową skręcamy w lewo i po 30m
dochodzimy do drogi z płyt betonowych i skręcamy w prawo. Po ok 50m
dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. 
2.Przechodzimy na wprost przez drogę asfaltową i wchodzimy na drogę szutrową. Idziemy tą drogą przez kilometr, po czym dochodzimy do skrzyżowania. Idziemy dalej prosto wchodząc na drogę asfaltową. Idziemy tą drogą prosto przez ok 1,5km po czym asfalt skręca w lewo, a my idziemy dalej prosto i wchodzimy na drogę polno-szutrową. Mijamy znak ograniczenia prędkości do 40km/h. Idziemy prosto mijając las po lewej stronie, po ok 300m droga zaczyna skręcać w prawo, a po kolejnych 100m widzimy krzyż w drzewach po prawej stronie.
I STACJA - KRZYŻ W STAREJ WSI (3,8KM)
 
3. Idziemy dalej prosto tą drogą po ok 200m droga zaczyna skręcać w prawo, po lewej
stronie widzimy gospodarstwo. Idziemy dalej tą drogą przez ok 800m. Dochodzimy do
skrzyżowania 4 polnych dróg, my idziemy dalej prosto wchodząc w węższą drogę polną. Po ok 300m dochodzimy do rozwidlenia, naprzeciwko widzimy krzaki, a my skręcamy w lewo. 
4.Po 100m przechodzimy przez rów melioracyjny, za rowem skręcamy w lewo i
idziemy wzdłuż rowu. Po ok 50m skręcamy w prawo, a następnie po 30m skręcamy w
lewo. Idziemy tą ścieżką prosto przez ok 100m, po tym odcinku przechodzimy przez
kładkę na rowie melioracyjnym i wchodzimy lekko pod górę na wał. Po wejściu na wał
skręcamy w prawo i idziemy wałem przez ok 1,2km po lewej stronie mając jezioro.
Dochodzimy do rozwidlenia, przed sobą mamy kanał Wieprz-Krzna. Skręcamy w prawo,
a następnie po 20m w lewo. Przechodzimy przez most i idziemy prosto przez ok 100m po czym dochodzimy do drogi asfaltowej. Przechodzimy na drugą stronę i skręcamy w lewo.  Idziemy chodnikiem po prawej stronie ulicy przez ok 500m. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą szutrową z prawej strony. Po prawej stronie przed skrzyżowaniem widzimy metalowy krzyż w tujach.
II STACJA - KRZYŻ W DRATOWIE (8,2KM)
5. Idziemy dalej prosto chodnikiem przez ok 400m. Po prawej stronie mijamy dom nr 96,za następną posesją skręcamy w prawo w drogę szutrową. Naprzeciwko widzimy
drogowskaz wskazujący kierunek do cerkwi. Idziemy prosto przez ok 200m, po lewej
stronie mijamy cerkiew, a następnie cmentarz wojskowy. Dochodzimy do rozwidlenia i
skręcamy w lewo. Idziemy prosto, po 100m dochodzimy do skrzyżowania z inną droga
szutrową, idziemy dalej prosto. Po ok 300m dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w
lewo. Po 100m dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i idziemy prosto
chodnikiem po prawej stronie ulicy. 
6.Po ok 800m dochodzimy do rozwidlenia, droga z pierwszeństwem odbija w lewo, a my idziemy dalej prosto drogą podporządkowaną. Idziemy prosto przez ok 400m po czym dochodzimy do drogi wojewódzkiej 820, po prawej stronie widzimy metalowy krzyż. Przechodzimy na wprost korzystając z przejścia dla pieszych oddalonego 10m w prawą stronę i wchodzimy w drogę szutrową. UWAGA NA SAMOCHODY. Idziemy prosto tą drogą, po ok 200m droga lekko skręca w prawo.
Idziemy dalej prosto i po ok 300m dochodzimy do drogi asfaltowej. Po lewej stronie
widzimy metalowy krzyż.
III STACJA - KRZYŻ W DĄBROWIE (11,6KM)
7. Skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Idziemy prosto przez ok 150m. Po prawej stronie widzimy ogrodzony plac zabaw. Za ogrodzeniem skręcamy w prawo w drogę z płyt betonowych. Idziemy prosto tą drogą, po prawej stronie mamy las. Po ok 250m droga zaczyna lekko skręcać w prawo, i wchodzimy w las. Idziemy dalej tą drogą lasem przez ok 100m, po tym odcinku droga lekko skręca w lewo i wychodzimy na skraj lasu. Mając las po prawej stronie idziemy dalej prosto. Po ok 500m dochodzimy do zabudowań po obu stronach. Po ok 300m dochodzimy do skrzyżowania po lewej stronie, przed skrzyżowaniem widzimy dom nr 2. 
8. Skręcamy w lewo, wchodzimy na czerwony szlak turystyczny. Idziemy prosto tą drogą przez ok 500m, po minięciu zabudowań przechodzimy przez most na kanale Wieprz-Krzna. Idziemy dalej prosto i wchodzimy w las. Po ok 200m wychodzimy z lasu i skręcamy w drogę w prawo, tak jak czerwony szlak. 
Idziemy prosto przez ok 800m. Dochodzimy do asfaltu i rozwidlenia drogi, po lewej
stronie widzimy dom numer 42, na rozwidleniu po lewej stronie znajduje się krzyż.
IV STACJA - KRZYŻ W KOLONII DRATÓW (15,2KM)
9.Idziemy dalej prosto drogą asfaltową przez ok 300m. Dochodzimy do skrzyżowania z
drogą z pierwszeństwem z lewej strony, po prawej stronie widzimy krzyż. Przez to
skrzyżowanie idziemy prosto. Po ok 400m dochodzimy do rozwidlenia, droga asfaltowa i czerwony szlak skręcają w prawo, a my skręcamy w lewo w drogę szutrową. Idziemy
przez ok 1,2km cały czas tą polną drogą. Dochodzimy do ostrego zakrętu w lewo,
naprzeciwko widzimy las i krzyż. Po skręceniu w lewo idziemy dalej tą drogą skrajem
lasu, mając las po prawej stronie. Idziemy prosto tą drogą przez 1km. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Po lewej stronie widzimy sklep, a po prawej dom i
zameczek dla dzieci. Naprzeciwko widzimy krzyż pod drzewem.
V STACJA - KRZYŻ W ZEZULINIE DRUGIM (18,2KM)
10. Biorąc pod uwagę drogę z której przyszliśmy, skręcamy w prawo. Idziemy prosto
drogą asfaltową. Po ok 1,2km droga skręca lekko w lewo, po lewej stronie widzimy krzyż. Idziemy dalej drogą asfaltową przez ok 1,5km Dochodzimy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 813. 
11.Skręcamy w prawo, po lewej stronie mijamy przystanek. Po 500m skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Po prawej stronie widzimy drogowskaz „Stary Radzic 2". Po ok 100m po lewej stronie mijamy tablicę informacyjną gminy Ludwin. Idziemy dalej prosto. Idziemy dalej tą drogą. Po czasie droga zaczyna lekko schodzić w
dół, a my dochodzimy do małego mostku. Przechodzimy przez mostek, po naszej prawej stronie zaczyna się las. Idziemy cały czas skrajem lasu, po ok 500m droga z
pierwszeństwem skręca w lewo, a my idziemy dalej prosto. Kontynuujemy drogę skrajem lasu. Idziemy prosto przez 2,5km. Dochodzimy do skrzyżowania, po prawej stronie widzimy dwa blaszane drogowskazy „Radzic Stary" i „Radzic Nowy". Po lewej stronie widzimy metalowy krzyż.
VI STACJA - KRZYŻ W RADZICU (26,1KM)
12. Uwzględniając skąd przyszliśmy idziemy dalej prosto. Po ok 800m droga asfaltowa
skręca w prawo, a my skręcamy w lewo w leśną drogę pożarową nr 18. Po ominięciu
zielonego szlabanu droga lekko skręca w prawo. Idziemy prosto tą drogą przez ok 1,3km, po lewej stronie mijamy słupy energetyczne. Dochodzimy do skrzyżowania z szerszą drogą leśną. Naprzeciwko widzimy leśniczówkę, a po lewej duży dąb. Skręcamy w lewo. Po ok 1km droga zamienia się w asfaltową. Idziemy dalej prosto przez ok 1,3km. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Po prawej stronie na lekkiej górce widzimy krzyż.
VII STACJA - KRZYŻ W ZAWIEPRZYCE-KOLONIA (31KM)
13. Idziemy dalej prosto mając las po prawej stronie. Po ok 700m mijamy tabliczkę
informującą o końcu Zawieprzyc-Kolonii, a początku Zawieprzyc. Po ok 1km droga
zaczyna schodzić w dół i wchodzimy do Zawieprzyc. Dochodzimy do skrzyżowania z
drogą asfaltową, po prawe stronie widzimy kapliczkę. Idziemy dalej prosto. Po 200m po
prawej stronie widzimy budynek remizy, a po lewej duży obelisk z krzyżem na górze.
VIII STACJA - KRZYŻ W ZAWIEPRZYCACH (32,9KM)
14. Idziemy dalej prosto drogą z której przyszliśmy i przechodzimy przez most na rzece Wieprz. Po ok 1km dochodzimy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829.
Przechodzimy prosto. Po ok 900m droga zakręca lekko w lewo, za zakrętem po prawej
stronie widzimy krzyż w drzewach. Idziemy dalej prosto i po ok 20m skręcamy w prawo
w drogę asfaltową. Na skrzyżowaniu, po lewej stronie widzimy krzyż.
IX STACJA - KRZYŻ W JAWIDZU (34,9KM)
15. Idziemy prosto drogą w którą skręciliśmy przez ok 1km. Dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w lewo w drogę szutrową. Po minięciu gospodarstwa po lewej stronie, droga zamienia się w drogę polną. Idziemy dalej tą drogą przez ok 300m, po prawej stronie mijamy pozostałości po kopalni piachu. Dochodzimy rozwidlenia przy lesie. Szersza droga skręca w lewo, a my skręcamy w prawo i idziemy skrajem lasu. Idziemy cały czas skrajem lasu przez ok 200m, po prawej mijając kolejne pozostałości po kopalni piachu. Po tych 200m wchodzimy w las. Idziemy przez las. Po drodze mijamy odbicie szerszej drogi lekko w prawo, my cały czas idziemy prosto. 
16. Po ok 250m dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy o 90 stopni w lewo. Idziemy skrajem lasu mając las po lewej stronie. Po 500m
dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Przechodzimy na wprost. Idziemy
prosto drogą leśną, mając las po obu stronach. Po ok 500m przechodzimy przez rów
melioracyjny. Idziemy dalej tą drogą i po ok 500m wychodzimy z lasu. Idziemy polami
przez ok 600m. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Po prawej stronie
widzimy drzewo, a pod nim krzyż.
X STACJA - KRZYŻ W CHARLĘŻU-KOLONII (39,6KM)
17. Za drzewem skręcamy w prawo w drogę polną, po prawej stronie mijamy sad. Po ok 400m dochodzimy do skrzyżowania z inną drogą polną. Skręcamy w lewo i idziemy tą drogą przez ok 200m. Dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy w prawo, a po ok 100m skręcamy w lewo, tak jak prowadzi droga. Idziemy tą drogą przez ok 400m po czym dochodzimy do drogi asfaltowej.Skręcamy w lewo, a po 50m w prawo w inną drogę asfaltową. Idziemy prosto przez ok 1km. Dochodzimy do skrzyżowania z inną drogą asfaltową. Po prawej stronie pod drzewem widzimy krzyż. Przechodzimy na wprost i idziemy dalej tą drogą. Po ok 500m mijamy znak informujący o końcu wsi Swoboda i droga zaczyna lekko skręcać w prawo.
Po prawej stronie widzimy drogę polną i dwa krzyże pod dużym drzewem.

XI STACJA - KRZYŻE W SWOBODZIE (42,4km)
18. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową, po ok 500m dochodzimy do drogi z
pierwszeństwem w Dziuchowie. Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i po ok 100m gdy
droga zaczyna skręcać w lewo my przechodzimy na drugą stronę ulicy i wchodzimy na
drogę polną. Idziemy tą drogą przez ok 600m mijając pola i sad. Po tym odcinku
dochodzimy do krzaków po prawej stronie. Za krzakami widzimy rozwidlenie i skręcamy w lewo. Po ok 400m dochodzimy do skrzyżowania z inną drogą polną z prawej strony, a my idziemy cały czas prosto. 
19.Idziemy prosto mijając pola po obu stronach przez ok 500m. Dochodzimy do kęp krzaków po prawej stronie i skręcamy w drogę idącą w prawo między krzaki. Idziemy tą drogą prosto przez ok 1,2km mijając pola po obu stronach. Dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w lewo przy domu 151. Idziemy cały czas prosto drogą asfaltową, po ok 500m droga wchodzi w wąwóz, idziemy cały czas tą droga
schodząc lekko w dół. Wchodzimy do Pliszczyna, idziemy cały czas drogą główną, która
zaczyna skręcać w lewo. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem i
skręcamy w prawo. Przechodzimy przez most i po ok 100m dochodzimy do rozwidlenia.
Naprzeciwko widzimy plac zabaw i miejsce do wypoczynku. Droga z pierwszeństwem
skręca w prawo, a my w lewo. Idziemy drogą asfaltową pod górkę. Po ok 200m skręcamy w lewo i po lewej stronie widzimy kościół w Pliszczynie.
XII STACJA - KOŚCIÓŁ W PLISZCZYNIE (47,2KM)
20. Mając kościół po lewej stronie idziemy prosto drogą asfaltową przez ok 300m.
Dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy drogą asfaltową przez ok 300m.
Droga zaczyna skręcać iść do góry i skręcać w lewo. Przed zakrętem skręcamy w prawo w drogę polną wchodząc do wąwozu. Idziemy wąwozem, droga prowadzi lekko do góry.
Po wyjściu na otwartą przestrzeń szersza droga odbija w prawo, a my idziemy dalej
prosto. Po ok 30m nasza droga skręca lekko w lewo, a następnie skręcamy w pierwszą
drogę w prawo
. Idziemy prosto drogą polną przez ok 900m. przechodząc pod 3 liniami
wysokiego napięcia. Dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w lewo. Po ok 200m nasza
droga skręca w prawo. Idziemy dalej tą drogą przez ok 800m, aż do rozwidlenia na
drodze asfaltowej. 
21.Na rozwidleniu skręcamy w prawo i idziemy serwisową drogą obwodnicy przez ok
500m mając obwodnicę Lublina po lewej stronie. Następnie droga serwisowa zaczyna
skręcać w prawo, a my idziemy dalej prosto przez trawę, mając nasyp obwodnicy po lewej stronie. Po 100m dochodzimy do przejścia pod wiaduktem obwodnicy. Przechodzimy pod wiaduktem na drugą stronę obwodnicy. Idąc lewą stroną ulicy po drugiej stronie widzimy metalową barierkę ochronną. Droga zaczyna skręcać w lewo, a my gdy skończy się barierka ochronna przechodzimy na drugą stronę i wchodzimy w ścieżkę. Idziemy ścieżką skręcając w lewo. Idziemy dalej ścieżką mając tory po prawej stronie. Po ok 600m dochodzimy do przejścia na drogi na drugą stronę torów. Widzimy znak zakaz ruchu. UWAGA NA POCIĄGI Przechodzimy przez tory i idziemy dalej wzdłuż torów tym razem mając je po lewej stronie. Po ok 1km tor zaczyna lekko skręcać w lewo, cały czas idziemy przy torze mając go po lewej stronie. Po ok 1,5km po prawej stronie widzimy dom przy torach. Za domem skręcamy w prawo i po ok 10m dochodzimy do rozwidlenia.
22.Skręcamy w lewo i idziemy tą drogą widząc nasyp torów po lewej stronie. Po ok 300m dochodzimy do skrzyżowania, droga główna skręca w lewo, a my idziemy prosto
schodząc lekko w dół i wchodząc na drogę z płyt betonowych. Idziemy prosto po płytach przez ok 100m mijając po lewej stronie przystanek kolejowy Lublin-Ponikwoda. Nasza droga skręca w prawo i po chwili kończą się płyty, a zaczyna droga szutrowa. Idziemy tą drogą prosto przez ok 250m. Dochodzimy do skrzyżowania, nasza droga skręca w prawo, a my idziemy dalej prosto wchodząc na płyty betonowe. Idziemy drogą z płyt, skręcamy w lewo tak jak prowadzi nas droga. Następnie droga przez 10m prowadzi prosto i znowu skręca w lewo, a my skręcamy w prawo i po schodkach wchodzimy do góry w stronę bloku. Po prawej stronie widzimy oznaczenie szlaku żółtego. Po dojściu prawie na samą górę, gdy kończą się schodki skręcamy w lewo w ścieżkę idącą przed drzewami, po prawej stronie na drzewie widzimy oznakowanie żółtego szlaku. Idziemy cały czas tą ścieżką, mijając bloki po prawej stronie, a ogródki działkowej w dole po lewej. Dochodzimy do drogi z płyt betonowych, która skręca w prawo. My idziemy ścieżką dalej prosto. Po 20m skręcamy lekko w lewo tak jak prowadzi nas ścieżka, po prawej stronie widzimy boisko. Idziemy tą drogą przez ok 100m po prawej stronie widząc blok, po lewej zarośla. Dochodzimy do rozwidlenia, przed sobą widzimy duże drzewo. Skręcamy w lewo i schodzimy po ścieżce w dół. Idziemy cały czas tak jak prowadzi nas droga i po ok 150m dochodzimy do rozwidlenia, przed sobą widzimy ogródki działkowe. 
23.Skręcamy w prawo i idziemy prosto tą drogą przez ok 100m po lewej stronie mijając ogródki działkowe. Po prawej stronie widzimy ogrodzenie a za nim budynki MPWiK. Skręcamy w prawo w pierwszą drogę za ogrodzeniem. Idziemy prosto ok 20m a następnie dochodząc do rozwidlenia z bramą po prawej stronie skręcamy w lewo, a następnie po 30m w pierwszą drogę w prawo. Idziemy drogą po prawej stronie mijając ogródki działkowe, a po lewej Bystrzycę. Po ok 40m skręcamy w lewo w zaczynającą się ścieżkę rowerową i chodnik. Idziemy tym chodnikiem mając Bystrzycę po lewej stronie przez ok 500m, w połowie chodnik lekko zakręca w prawo. Dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w lewo. 
24.Przechodzimy mostem nad Bystrzycą na drugą stronę. Zaraz za
mostem skręcamy w prawo w chodnik obok ścieżki rowerowej. Idziemy prosto
chodnikiem mając Bystrzycę po prawej stronie. Po przejściu pod jednym a następnie
drugim wiaduktem ścieżka zaczyna się wznosić i dochodzimy do rozwidlenia. Przed sobą widzimy ulicę Emanuela Grafa . Skręcamy w chodnik po prawej stronie Chodnik zaczyna schodzić w dół i po 200m przechodzimy pod jezdnią. Idziemy dalej wzdłuż Bystrzycy i po ok 1,7km dochodzimy do metalowego mostku po prawej stronie. Przechodzimy przez niego i za mostkiem skręcamy w lewo. Idziemy chodnikiem wzdłuż Bystrzycy przez ok 150m, przechodzimy pod dwoma jezdniami, a następnie wychodzimy do góry na ulicę Zamojską tak jak prowadzi nas chodnik. 
25.Po lewej stronie widzimy most, a my skręcamy w prawo i idziemy lewą stroną ulicy Zamojskiej. Idziemy prosto przez ok 200m, mijamy ulicę Rusałka, a następnie przechodzimy na drugą stronę ulicy Zamojskiej.
Idziemy wzdłuż tej ulicy przez ok 500m. Mijamy mury seminarium i skręcamy w prawo
w ulicę Misjonarską. Podchodzimy do bramy seminarium i za ogrodzeniem widzimy
drewniany krzyż

XIII STACJA - KRZYŻ PRZY SEMINARIUM (55,7KM)
26. Cofamy się do głównej ulicy i kontynuujemy marsz wzdłuż ulicy Wyszyńskiego.
Idziemy prosto przez ok 300m. W prawo odbija ul. Podwale, a my odbijamy w lewo w ul. Królewską. Dochodzimy do schodków po prawej stronie i wchodzimy nimi na plac
katedralny.


XIV STACJA - KATEDRA LUBELSKA (56KM)

 


Numer kontaktowy do koordynatora: 608 447 379 

 

 

Otwierany 2844 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła