Łęczna 2018r   
Trasa Brązowa Patriotyczna -św. Brata Alberta
Dodano dnia 03.03.2018 21:55

Trasa EDK 2018
Brązowa -św. Brata Alberta


Trasa: Łęczna-Wólka Łańcuchowska-Górne-Kajetanówka-
Milejów-Klarów-Ostrówek-Wesołówka-Bogdanka-
Nadrybie-Kaniwola-Rogóźno

Długość trasy: 44km
Suma podejść: 243m! Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej
trasy, zostały w opisie podkreślone.
Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością.

 

 

 

 

 

POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY

 

 

1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.
2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im.
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy
krzyż


 

 

I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)

 

3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej
stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. św. Barbary.

4.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. Św. Barbary. Na wysokości kościoła po lewej
stronie mijamy dom za ogrodzeniem z reklamami i modrzewie. Za żywopłotem
skręcamy w lewo w ścieżkę. Po około 150m ścieżka zamienia się w chodnik z płyt,
idziemy nim cały czas prosto. Dochodzimy do ulicy Wierzbowej, skręcamy lekko w
prawo, a po chwili w lewo. Idziemy dalej prosto i po ok 100m dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Jaśminową.. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po lewej
stronie wzdłuż ulicy Jaśminowej. Ulica Jaśminowa skręca lekko w lewo. Przy bloku
nr 7 przechodzimy przez przejście i idziemy chodnikiem po prawej stronie wzdłuż
ulicy Nadwieprzańskiej. Idziemy prosto przez ok 800m po czym dochodzimy do
skrzyżowania z ulicą Krasnystawską. Po lewej stronie widzimy stację paliw.
Skręcamy w lewo, idziemy ulicą Krasnystawską. Po ok 100m skręcamy w lewo i po
lewej stronie widzimy drewniany krzyż.

 

II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)

 

5.Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą,
po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i
wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą
wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia
dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo.
6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto, po
obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego
drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niego.
Idziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i
przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę metalowego mostu na rzece Wieprz.
7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy 2
przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie widzimy
drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed nim


 

III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ (6,7KM)

 

8.Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania
z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą
gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż

 

IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM (10KM)

 

9.Przed krzyżem skręcamy w lewo w drogę szutrową i idziemy prosto. Po kilometrze
dochodzimy do skrzyżowania, po prawej stronie widzimy słup energetyczny nr 32,
idziemy dalej prosto. Po ok 500m dochodzimy do drogi asfaltowej, po lewej stronie
widzimy krzyż, a naprzeciwko mleczarnię.

 

V STACJA - KRZYŻ W KAJETANÓWCE (11,5KM)

 

10.Skręcamy z drogi szutrowej w prawo, w drogę asfaltową. Po ok 200m skręcamy w
lewo, również w drogę asfaltową. Po ok 700m dochodzimy do skrzyżowania, droga
asfaltowa skręca w lewo, a my idziemy prosto wchodząc na drogę szutrową. Po
lewej stronie widzimy słupy energetyczne, po prawej (po ok 70m) dom z tabliczką na
płocie „Milejów 142" 

11. Po ok 600m skręcamy w lewo tak jak prowadzi nas droga
szutrowa, po kolejnych 50m wychodzimy na asfalt i idziemy prosto. Idziemy cały
czas prosto drogą asfaltową, po ok 2km dochodzimy do skrzyżowania, po lewej
stronie widzimy cmentarz, przed sobą remizę OSP. Przechodzimy na drugą stronę
jezdni, skręcamy w prawo i idziemy prosto chodnikiem. Po ok 350m po lewej stronie
widzimy kościół

 

VI STACJA - KOŚCIÓŁ W MILEJOWIE (15,4KM)

 

12.Idziemy dalej prosto chodnikiem, mając koło siebie ścieżkę rowerową. Po ok 400m, po swojej lewe stronie widzimy sklep hydrauliczno-metalowy. Za sklepem skręcamy w lewo w ulicę Klarowską. Idziemy prosto, po ok 600m przechodzimy przez most na rzece Wieprz. Po ok 1200m dochodzimy do skrzyżowania z drogą szutrową z lewej strony, po prawej stronie widzimy, słupek informujący o niebieskim szlaku rowerowym.
Nie skręcamy, idziemy dalej prosto drogą asfaltową. Po ok 300m wchodzimy w las i
idziemy dalej prosto, dochodzimy do dużego krzyża stojącego na nasypie.

 

 

VII STACJA - KRZYŻ NA MOGILE POWSTAŃCZE
W KLAROWSKIM LESIE (18,2KM)

 

13. Mając krzyż przed sobą skręcamy w lewo. Idziemy przez las przez, od czasu do
czasu na drzewach widzimy oznakowanie czerwonego szlaku, przechodzimy przez
kanał, po ok 500m od krzyża dochodzimy do rozwidlenia, naprzeciwko na drzewie
widzimy znak czerwonego szlaku. 

14.Idziemy prosto wchodząc na leśną ścieżkę.
Podążamy cały czas ścieżką o szerokości ok 2m. Po ok 600m dochodzimy do płotku,
idziemy dalej mając go po prawej stronie. Po ok 20m płotek zakręca w prawo, my też
skręcamy mając go wciąż po prawej stronie. Po kolejnych 20m skręcamy w ścieżkę w
lewo i po 30m po swojej prawej stronie znowu mamy ogrodzenie. Idziemy wzdłuż
ogrodzenia, po 20m razem z ogrodzeniem skręcamy w prawo, tak by mieć je cały
czas po prawe stronie. Gdy ogrodzenie skręca kolejny raz w prawo, my skręcamy w
lewo. Idziemy prosto przechodząc przez rów melioracyjny i mijając słupek nr 51 po
prawej stronie.

 15.Dochodzimy do skrzyżowania z drogą leśną wychodzącą z lewej
strony, my wciąż idziemy prosto wchodząc na szerszą drogę. Po ok 250m droga
skręca w prawo, my idziemy dalej prosto, po lewej stronie wciąż mamy las, a po
prawej zaczynają się pola. Mijamy kilka ambon po lewej stronie. Idziemy cały czas
prosto skrajem lasu, po ok 1,2km droga skręca w prawo, ale my wciąż idziemy
prosto. Po kolejnym kilometrze droga zaczyna skręcać lekko w lewo i wchodzić w
las, ale my dalej idziemy prosto skrajem lasu. Po ok 500m dochodzimy do
rozwidlenia, przed sobą i po lewej stronie widzimy las, po prawej stronie pola.
Skręcamy w prawo i idziemy skrajem lasu. Po 300m dochodzimy do skrzyżowania i
krzyża po prawej stronie


 

 

VIII STACJA - KRZYŻ W KOLONII OSTRÓWEK (23KM)

 

16.Kontynuujemy marsz prosto idąc wciąż skrajem lasu Pamiętaj skąd przyszedłeś.
Idziemy dalej prosto przez ok 1,2km po czym dochodzimy do mostku. Po ok 100m
od mostku schodzimy z betonowych płyt i dochodzimy do skrzyżowania dróg
asfaltowych, skręcamy w lewo. Idziemy prosto drogą asfaltową, następnie po ok
300m dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, naprzeciwko widzimy szkołę w
Ostrówku. Przechodzimy na drugą stronę jezdni i skręcamy w lewo mając
ogrodzenie szkoły po prawej stronie. Po lewej stronie widzimy znak koniec Kolonii
Ostrówek. Po ok 100m skręcamy w prawo tak jak ogrodzenie szkoły. Po lewej stronie
widzimy duży krzyż.


 

 

IX STACJA - KRZYŻ SOLIDARNOŚCI NA SKRAJU LASU W
OSTRÓWKU(24,7KM)

 

17.Idziemy prosto drogą asfaltową po prawej stronie widzimy ogrodzenie z kostki, a
po lewej las. Po ok 1km dochodzimy do końca asfaltu i rozwidlenia, skręcamy w
lewo. Idziemy tak jak prowadzi nas droga, po ok 100m zaczyna ona skręcać w prawo
i dochodzimy do rozwidlenia, na którym odbijamy w prawo. Po 100m dochodzimy
do kolejnego rozwidlenia, na którym widzimy krzyż i odbijamy w lewo. Idziemy
prosto przez ok 800m i dochodzimy do kolejnego rozwidlenia i skręcamy w prawo.
Po ok 200m dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Naprzeciwko widzimy
krzyż

 

X STACJA - KRZYŻ PRZY DRODZE (27KM)

 

18. Przechodzimy przez drogę asfaltową i wchodzimy na drogę polną mając krzyż po
lewej stronie. Po ok 200m skręcamy w pierwszą polną drogę w lewo. Idziemy nią
prosto przez ok 1,3km po czym dochodzimy do skrzyżowania z drogą krajową nr 82.
Po lewej stronie widzimy znaki „Koniec Wesołówki" i „Brzeziny". UWAGA duży
ruch samochodów na drodze.
Przechodzimy przez jezdnię i skręcamy w prawo, po
10-20 metrach po lewej stronie widzimy kapliczkę z ławeczką.

 

XI STACJA - KAPLICZKA PRZY DRODZE NR 82 (28,6KM)

 

19. Zaraz za kapliczką skręcamy w lewo w polną drogą. Po ok 100m dochodzimy do
wału kanału, wchodzimy na niego i skręcamy w lewo. Idziemy cały czas wałem,
mając po prawej stronie kanał, po ok 1km dochodzimy do mostku, przechodzimy
przez niego na drugą stronę kanału i skręcamy w lewo. Kontynuujemy drogę wałem
wzdłuż kanału, teraz mając go już po lewej stronie.
Idziemy tak przez ok 850m po czym dochodzimy do mniejszego kanału
wpływającego z prawej strony i mostku na nim. Przechodzimy przez mostek i
skręcamy od razu w prawo, idąc teraz przy mniejszym kanale, mając go po prawej
stronie.
Po ok 100m dochodzimy do drogi asfaltowej. Przechodzimy przez nią i
znowu wchodzimy na drogę idącą po lewej stronie kanału. Idziemy nią cały czas
prosto przez ok 1km po czym dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową w
Bogdance. UWAGA Na duży ruch samochodów. Przechodzimy na drugą stronę
jezdni i skręcamy w prawo, po ok 100m z lewej strony widzimy drogę z płyt
betonowych.
(W tym miejscu znajduje się stacja XII, duży krzyż stoi po drugiej stronie jezdni, ale
ze względów bezpieczeństwa, zalecamy zostanie w tym miejscu.)

 

XII STACJA - KRZYŻ W BOGDANCE (32,1KM)

 

20. Skręcamy w lewo w drogę z płyt betonowych, przechodząc pod rurą
ciepłowniczą. Idziemy prosto po płytach UWAGA Po ok 300m w lewo skręca trasa
„Brązowa II" wracająca do Łęcznej, my idziemy dalej prosto drogą z płyt.
Nasza droga zaczyna lekko skręcać w prawo. Kontynuujemy drogę idąc po płytach, cały
czas mając Kopalnię Bogdankę po prawej stronie. Po ok 2,2km droga zakręca o 90° w
prawo, a następnie po ok 80m w lewo. Idziemy wciąż po płytach, po lewej stronie
torów kolejowych. Po ok 800m dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w lewo.
21. Następnie po ok 700m znowu skręcamy w lewo, w pierwszą drogę asfaltową. Po
ok 1,5km droga zaczyna lekko skręcać w lewo, a po prawej stronie widzimy biało
czerwoną metalową barierkę i drogę szutrową. Skręcamy w tę drogę i idziemy cały
czas prosto. Po ok 2,3km dochodzimy do drogi asfaltowej w Kaniwoli, skręcamy w
lewo i idziemy chodnikiem. Po ok 300m dochodzimy do skrzyżowania z drogą z
pierwszeństwem, przechodzimy przez ulicę i po lewej stronie widzimy krzyż i
tablicę powstańczą.

 

XIII STACJA - KRZYŻ W KANIWOLI (40KM)

 

22. Idziemy dalej prosto (Pamiętaj skąd przyszedłeś) mijając domy po obu stronach.
Trzymamy się czerwonego szlaku. Po ok 350m dochodzimy do skrzyżowania i
skręcamy w lewo, tak jak kieruje nas znak na jezioro Piaseczno. Idziemy cały czas
prosto, po ok 800m wchodzimy w las i dalej idziemy drogą asfaltową. Po następnych
500m dochodzimy do skrzyżowania z drogą leśną po lewej stronie. Widzimy znak
„Do punktu czerpania wody" i zielono-biały szlaban (otwarty lub zamknięty).
23. Skręcamy w lewo w tę leśną drogę i idziemy cały czas prosto. Po ok 1,8km
dochodzimy do kolejnego biało-zielonego szlabanu i rozwidlenia, skręcamy w prawo
tak jak prowadzi nas czerwony szlak. Po ok 200m skręcamy w lewo, również tak jak
prowadzi nas czerwony szlak. Idziemy prosto i po ok 400m wychodzimy na asfalt.
Kontynuujemy drogę prosto i po ok 1,5km dochodzimy do skrzyżowania z drogą z
pierwszeństwem. Skręcamy w lewo i idziemy lewą stroną jezdni UWAGA Na
samochody.
Po ok 300m po prawej stronie widzimy kościół w Rogóźnie

 

XIX STACJA - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W ROGÓŹNIE
(44KM)

 


Numer kontaktowy do koordynatora: 608 447 379

 


Otwierany 3068 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła