Łęczna 2017r   
Trasa czarna - Św.Marii Magdaleny
Dodano dnia 19.03.2017 11:25
Trasa: Łęczna-Wólka Łańcuchowska- Górne- Kolonia Krzesimów-Trzeszkowice- JózefówKolonia Łuszczów-Kolonia Trębaczów-Łęczna 
Długość trasy: 29km 
Suma podejść: 217m
 Numer kontaktowy do koordynatora: 608 447 379 

 

 


Czarna-św. Marii Magdaleny EDK Łęczna 


 

 

POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY 


1
.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem. 

2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy krzyż

I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM) 

3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. św. Barbary. 

4.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw. Św. Barbary. Na wysokości kościoła po lewej stronie mijamy dom za ogrodzeniem z reklamami i modrzewie. Za żywopłotem skręcamy w lewo w ścieżkę. Po około 150m ścieżka zamienia się w chodnik z płyt, idziemy nim cały czas prosto. Dochodzimy do ulicy Wierzbowej, skręcamy lekko w prawo, idziemy dalej ulicą Wierzbową i po ok 100m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Jaśminową. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po lewej stronie wzdłuż ulicy Jaśminowej. Ulica Jaśminowa skręca lekko w lewo. Przy bloku nr 7 przechodzimy przez przejście i idziemy chodnikiem po prawej stronie wzdłuż ulicy Nadwieprzańskiej. Idziemy prosto przez ok 800m po czym dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Krasnystawską. Po lewej stronie widzimy stację paliw. Skręcamy w lewo, idziemy ulicą Krasnystawską. Po ok 100m skręcamy w lewo i po lewej stronie widzimy drewniany krzyż.

II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)
 

 5.Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą, po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo. 

6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto, po obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niego. Idziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę metalowego mostu na rzece Wieprz. 

7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy 2 przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie widzimy drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed nim 


III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ (6,7KM)

8.Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż 

 

IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM (10KM) 

9.Idziemy drogą asfaltową i po 30m odbijamy lekko w lewo w drogę gruntową. Idziemy prosto ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo, mijamy staw po prawej stronie, dochodzimy do skrzyżowania i idziemy prosto. Po 700m dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy ok. 1km prosto, dochodzimy do skrzyżowania i krzyża w drzewach

V STACJA - KRZYŻ W DRZEWACH (13,2KM) 

10.Przy krzyżu skręcamy w lewo PAMIĘTAJ SKĄD PRZYSZEDŁEŚ!!! Idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania przy słupie energetycznym nr 49/3, skręcamy w prawo. Po 1km dochodzimy do kolejnego skrzyżowania ze słupem i lampą LED, skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Idziemy prosto, dochodzimy do kapliczki po lewej stronie i skręcamy w prawo. Po ok 300m dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie widzimy krzyż, skręcamy w lewo. Idziemy prosto, po ok. 800m po prawej stronie w brzózkach znajduje się krzyż

VI STACJA - KRZYŻ W BRZÓZKACH-TRZESZKOWICE (15,4KM) 

11.Idziemy dalej prosto, droga skręcamy łukiem w prawą stronę i po 100m dochodzimy do skrzyżowania, idziemy lekko w prawo i prosto, po lewej stronie mijamy dużą remizę. Przechodzimy przez most i dochodzimy do skrzyżowania w Trzeszkowicach. Skręcamy w lewo, a następnie po 30m w prawo, po lewej stronie sklep, przed sklepem altana. Idziemy drogą, aż dojdziemy do skrzyżowania ze znakiem „Józefów 2" po lewej stronie, skręcamy w prawo. Po 1,5km mijamy krzyż po lewej stronie. Idziemy prosto przez 1km aż do skrzyżowania z drogą asfaltową. Przy skrzyżowaniu pod drzewem znajduje się krzyż.


VII STACJA - KRZYŻ W JÓZEFOWIE (19KM

12. Idziemy prosto drogą żwirową przez ok 500m. Dochodzimy do rozwidlenia, naprzeciwko widzimy gospodarstwo. Skręcamy w prawo w drogę polną i w lewo tak jak prowadzi nas droga. Idziemy lasem, a częściowo skrajem lasu przez ok 400m. Dochodzimy do rozwidlenia, trzymamy się lewej strony, idziemy skrajem lasu przez ok 550m. Dochodzimy do rozwidlenia, przed nami pole, skręcamy w lewo . Wchodzimy w las i po ok 60m skręcamy w prawo. Idziemy lasem prosto przez ok 300m. Wychodząc z lasu na drogę skręcamy w prawo. UWAGA, w lewo skręca trasa czerwona i biała. Do samej Łęcznej będziemy iść żółtym szlakiem turystycznym, zalecamy patrzeć na oznakowanie. Idziemy prosto przez 1,2km, mijamy zabudowania i las po lewej stronie. Dochodzimy do skrzyżowania i widzimy krzyż po lewej.

VIII STACJA - KRZYŻ W KOLONII ŁUSZCZÓW (21,2KM

13.Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po ok 200m po lewej stronie widzimy metalowy krzyż.

IX STACJA - KRZYŻ NA ZAKRĘCIE (21,4KM) 

14.Za krzyżem skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Idziemy drogą asfaltową, mijamy domy. Po kilometrze asfalt odbija w lewo a my idziemy cały czas prosto drogą polną. Po ok 300m dochodzimy do rozwidlenia, odbijamy w lewo i przechodzimy przez mostek na rowie melioracyjnym. Idziemy drogą polną przez ok 1800m, po lewej stronie mijamy stawy i zaraz za nimi widzimy krzyż pod drzewem.

X STACJA - KRZYŻ POD DRZEWEM (24,5KM) 

15.Idziemy dalej przez ok 200m i dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy lekko w dół a następnie do góry przez ok 700m. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową, po lewej stronie widzimy kapliczkę w drzewach.

XI STACJA - KAPLICZKA W DRZEWACH (25,4KM) 

16.Z drogi którą przyszliśmy skręcamy w prawo. Idziemy prosto przez ok 600m i dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy w prawo i po ok 30m po lewej stronie widzimy krzyż.

 

XII STACJA - KRZYŻ W TRĘBACZOWIE (26,1KM) 

17.Wracamy się 30m do rozwidlenia z którego przyszliśmy, tym razem idziemy prosto. I po 15m skręcamy w prawo w drogę polną. Idziemy cały czas prosto, schodzimy w dół w dolinę Wieprza. Po czasie droga zamienia się w ścieżkę, Wieprz cały czas mamy po prawej stronie. Po około kilometrze dochodzimy do mostu drogowego, wychodzimy w most schodkami po lewej stronie. 

18.Przechodzimy na drugą stronę jezdni i skręcamy w prawo. Uwaga na samochody. Idziemy cały czas chodnikiem, przechodzimy nad rzeką Wieprz. Dochodzimy do schodków po lewej stronie, wchodzimy po nich. 

19.Przez około 800m idziemy cały czas prosto ulicą 3 maja, po drodze mijamy skrzyżowanie z ulicą Pańską, idziemy dalej prosto. Skręcamy lekko w prawo tak jak prowadzi nas droga. Po 50m skręcamy w uliczkę po lewej stronie. Idziemy cały czas prosto, dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Rynek III, wchodzimy na rynek i widzimy krzyż między drzewami na środki rynku

XIII STACJA - KRZYŻ NA RYNKU W ŁĘCZNEJ (28,3KM

20.Wracamy się do skrzyżowania z ulicą Rynek III z którego przyszliśmy i skręcamy w lewo. Idziemy cały czas prosto ulicą Rynek III a następnie Rynek II. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Partyzancką, idziemy nadal prosto w ulicę Krótką. Przechodzimy przez skrzyżowanie ulicą 11 Listopada, a po 15m z ulicą Lubelską. Idziemy cały czas prosto ulicą Świętoduską, aż do Kościoła

XIX STACJA - KOŚCIÓŁ ŚW MARII MAGDALENY W ŁĘCZNEJ

Otwierany 3173 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła