Sakramenty   
Małżeństwo
Dodano dnia 27.02.2008 11:51
Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w naszym kościele w każdą niedzielę po Mszy Świętej wieczorowej.

"Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 5-6)

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK 1055,1).
Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: "Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).
Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).
Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.
Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i "są najcenniejszym darem małżeństwa", a "rodzicom przynoszą najwięcej dobra" (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:
1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
2. Świadectwo bierzmowania.
3. Strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka.
4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
5. Dowody osobiste.
6. Dokument z USC (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi)
- data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.
- narzeczeni proszą Pana Organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa.

W tygodniu ślubu świadkowie zgłaszają się do kancelarii by:
o złożyć brakujące podpisy,
o dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach, spowiedzi św.

Otwierany 22413 razy


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła