Łęczna 2016r   
Stacje Ekstremenalnej Drogi Krzyżowej - Łeczna 2016r
Dodano dnia 15.02.2016 12:55
TRASA: Łęczna-Wólka Łańcuchowska- Górne- Kolonia Krzesimów-Trzeszkowice-JózefówKolonia
Łuszczów-Ludwików-Kijany-Ziółków-Karolin-Witaniów-Łęczna

Długość trasy: 42km
Suma podejść: 242mPOSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY

Łęczna-Trzeszkowice 0-17km
1.Wychodząc z kościoła św. Józefa skręcamy w lewo, po 100m dochodzimy do ulicy
Staszica i skręcamy w prawo przed przejściem.
2.Idziemy wzdłuż ulicy Staszica chodzikiem dochodzimy do świateł, przechodzimy
na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż ulicy Lisa Błońskiego. Za rondem im
Żołnierzy Niezłomnych przechodzimy przez przejście i wprost na duży metalowy
krzyż

I STACJA - KRZYŻ W ŁĘCZNEJ (0,8KM)
3.Kontunuujemy drogę wzdłuż ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po prawej
stronie mijamy cmentarz, a następnie kościół pw św Barbary. Po kilometrze
dochodzimy do skrzyżowania z ulicą krasnostawską i skręcamy w lewo
4.Idziemy brzegiem jezdni, a następnie chodnikiem, po lewej stronie mijamy szpital,
dochodzimy do przejścia z ulicą Nadwieprzańską, schodzimy w dół po lewej stronie
jezdni, za herbem Łęcznej znajduje się drewniany krzyż

II STACJA - DREWNIANY KRZYŻ PRZY DRODZE (2,7KM)
5.Skręcamy w lewo, w drogę gruntową. Idziemy wzdłuż skraju lasu, główną drogą,
po ok. 1,2km droga wchodzi w las, następnie przez 400m idziemy lasem i
wychodzimy przy brzegu rzeki Wieprz. Następnie przez ok. 550m idziemy drogą
wzdłuż rzeki po drodze mijamy ostre zejście w dół. Dochodzimy do rozwidlenia
dróg, 2 drzewa znajdują się naprzeciwko nas, skręcamy w prawo(ok. 2,6km od II
stacji)
6.Po skręcie przechodzimy przez prowizoryczny mostek z europalet, idziemy prosto,
po obu naszych stronach mijamy kępy krzaków. Po 400m dochodzimy do małego
drewnianego mostku nad kanałem, skręcamy w prawo i przechodzimy przez niego.
Idziemy prosto przez 90m, dochodzimy do pasa drzew, lekko skręcamy w lewo i
przechodzimy przez nie. Idziemy prosto przez ok. 110m kierując się w stronę
metalowego mostu na rzece Wieprz.
7. Za mostem idziemy prosto kierując się w stronę zabudowań. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż drogi, mijamy
przystanek autobusowy, dochodzimy do słupa latarni nr33, po prawej stronie
widzimy drewniany dom z brązowym ogrodzeniem i drewnianym krzyżem przed
nim

III STACJA - KRZYŻ W WÓLCE ŁAŃUCHOWSKIEJ
8.Za krzyżem wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy 2km prosto, do skrzyżowania
z drogą asfaltową. Przechodzimy przez ulicę i po prawej stronie mijamy kapliczkę.
Idziemy dalej prosto drogą asfaltową 1km i dochodzimy do skrzyżowania z drogą
gruntową po lewej stronie znajduje się metalowy krzyż

IV STACJA - KRZYŻ W GÓRNYM
9.Idziemy drogą asfaltową i po 30m odbijamy lekko w lewo w drogę gruntową.
Idziemy prosto ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo, mijamy
staw po prawej stronie, dochodzimy do skrzyżowania i idziemy prosto. Po 700m
dochodzimy do kolejnego rozwidlenia, skręcamy w lewo. Idziemy ok. 1km prosto,
dochodzimy do skrzyżowania i krzyża w drzewach

V STACJA - KRZYŻ W DRZEWACH
10.Przy krzyżu skręcamy w lewo PAMIĘTAJ SKĄD PRZYSZEDŁEŚ!!!
Idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania przy słupie energetycznym nr 49/3,
skręcamy w prawo. Po 1km dochodzimy do kolejnego skrzyżowania ze słupem i
lampą LED(nie zawsze świeci), skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Idziemy
prosto, dochodzimy do kapliczki po lewej stronie i skręcamy w prawo. Po ok 300m
dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie widzimy krzyż,
skręcamy w lewo. Idziemy prosto, po ok. 800m po prawej stronie w brzózkach
znajduje się krzyż

VI STACJA - KRZYŻ W BRZÓZKACH-TRZESZKOWICE
Trzeszkowice-Kijany 17-32km
11.Idziemy dalej prosto, droga skręcamy łukiem w prawą stronę i po 100m
dochodzimy do skrzyżowania, idziemy lekko w prawo i prosto, po lewej stronie
mijamy dużą remizę. Przechodzimy przez most i dochodzimy do skrzyżowania w
Trzeszkowicach. Skręcamy w lewo, a następnie po 30m w prawo, po lewej stronie
sklep, przed sklepem altana. Idziemy drogą, aż dojdziemy do skrzyżowania ze
znakiem „Józefów 2" po lewej stronie, skręcamy w prawo. Po 1,5km mijamy krzyż
po lewej stronie. Idziemy prosto przez 1km aż do skrzyżowania z drogą asfaltową.
Przy skrzyżowaniu pod drzewem znajduje się krzyż.

VII STACJA - KRZYŻ W JÓZEFOWIE
12. Idziemy prosto drogą gruntową skrajem lasu i częściowo w lesie przez ok. 2km.
Wychodząc z lasu na drogę skręcamy w lewo. Idziemy prosto przez ok.
1,3km(żółtym szlakiem turystycznym). Skręcamy w prawo, a po 200m w lewo(tak
jak żółty szlak). Idziemy prosto, aż do lasu, wchodzimy w las i idziemy wciąż żółtym
szlakiem. Wychodzimy z lasu na asfalt przy zielonym szlabanie. Idziemy ulicą
prosto przez 1km. Dochodzimy do skrzyżowania i po prawej stronie widzimy krzyż.
VII STACJA - KRZYŻ W KOLONII ŁUSZCZÓW
13.Skręcamy w lewo i idziemy prosto ok. 400m. Dochodzimy do pierwszego
skrzyżowania i skręcamy w prawo. Idziemy prosto 800m aż do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 82. Po prawej stronie widzimy drewniany krzyż
IX STACJA - KRZYŻ PRZY DRODZE 82
14.Przechodzimy na drugą stronę jezdni, skręcamy w prawo. Idziemy ok. 150m aż
do skraju lasu i skręcamy w lewo. Idziemy skrajem lasu i częściowo w lesie przez ok
800m. Wychodzimy z lasu i idziemy po łuku w prawo. Idziemy drogą asfaltową
przez ok. 1km i dochodzimy do rozwidlenia. Skręcamy w prawo, idziemy cały czas
tą drogą, po ok. 300m skręcamy w prawo, a następnie po 100m w prawo(tak jak
prowadzi nas asfalt). Idziemy prosto przez ok. 500m i skręcamy w lewo. Idziemy
300m prosto i dochodzimy do skrzyżowania, przy którym znajduje się metalowy
krzyż.
X STACJA - METALOWY KRZYŻ
15.Kontynuujemy drogę idąc prosto przez ok. 700m. Dochodzimy do rozwidlenia i
skręcamy w prawo. Idziemy prosto przez ok. 1km najpierw drogą utwardzoną, a
następnie gruntową, po drodze mijamy plantacje chmielu. Dochodzimy do
rozwidlenia dróg polnych i skręcamy w lewo. Idziemy cały czas prosto przez ok.
1km i dochodzimy do drogi asfaltowej nr 829. Skręcamy w lewo i idziemy drogą
numer 829 przez 2km. Po lewej stronie mijamy cmentarz, za cmentarzem
przechodzimy na prawą stronę jezdni i kierujemy się w stronę kościoła.
XI STACJA - KOŚCIÓŁ W KIJANACH
16.Wychodzimy z kościoła i skręcamy w prawo. Idziemy w dół, dochodzimy do
mostu na rzece Wieprz. Za mostem idziemy cały czas prosto przez ok. 700m.
Dochodzimy do skrzyżowania przy znaku „Łęczna 8". Skręcamy w prawo, idziemy
prosto. Po 1,5km po lewej stronie widzimy krzyż. Idziemy dalej, po kolejnych 1500m
dochodzimy do murowanej kapliczki po prawej stronie.

XII STACJA - MUROWANA KAPLICZKA W ZIÓŁKOWIE
17. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową w przez ok. 4km przez Karolin i Witaniów,
aż dojdziemy do skrzyżowania z drogą nr 813. Po lewej stronie widzimy krzyż.
XIII STACJA - KRZYŻ W WITANIOWIE
18. Idziemy prosto przez ok. 1,5km i dochodzimy do doliny dinozaurów. Za znakiem
„Łęczna" i młynem skręcamy w prawo i wchodzimy na chodnik. Idziemy przez park
głównym chodnikiem. Dochodzimy do zabudowań, skręcamy w lewo, a po
kilkudziesięciu metrach w prawo. Schodzimy ostro w dół. Dochodzimy do drogi nr
820. Idziemy chodnikiem, przechodzimy przez most i przed skrzyżowaniem
przechodzimy na drugą stronę jezdni. Idziemy wciąż wzdłuż drogi nr 820
chodnikiem odgrodzonym barierkami. Tak jak prowadzi nas chodnik skręcamy w
lewo i kierujemy się schodami do góry w kierunku kościoła.
XIV STACJA - KOŚCIÓŁ ŚW MARII MAGDALENY W ŁĘCZNEJ
Otwierany 4569 razy
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła