Niedzielne kazanie   
I Niedziela Adwentu, rok C 2 grudnia 2018 r.
Dodano dnia 02.12.2018 19:19

Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28,34-36
_____________________________________
Lękać się czy nie lękać czasów ostatecznych?

 

Kościół zaprasza nas byśmy przeżyli, począwszy od tej niedzieli, czas Adwentu. Rozpoczyna się w naszym życiu coroczna wędrówka ku świętom Bożego Narodzenia. Dobrze, że możemy wychodzić naprzeciw Temu, który kieruje swoje kroki ku nam. Ten czas przygotowuje nas na ostateczne przyjście Chrystusa, który przybliża się do nas, ale czy my zbliżamy się do niego? To pięknie, że poprzez wydarzenie adwentu, możemy każdego roku rozpoczynać na nowo lub kontynuować z większą świadomością i odnowionym entuzjazmem naszą wędrówkę wiary.

Tej niedzieli Liturgia Słowa, zwłaszcza pierwsze czytanie i Ewangelia, zatrzymują nas na obrazach pełnych trwogi, niszczenia i kataklizmów. Są to w pierwszym rzędzie obrazy, które ukazują nam Boga sprawiedliwego i wiernego swemu słowu. On, jak najbardziej, dotrzymuje obietnic, mimo dramaturgii obrazów.

Musimy pamiętać, że w centrum wydarzeń, które opisuje Jeremiasz i Łukasz, jest Bóg i Syn Człowieczy. To właśnie na tych Osobach powinno spoczywać nasze spojrzenie. Ewangeliczne obrazy mają na nowo, na początku tego Adwentu, obudzić w nas pragnienie samego Boga. Apokaliptyczne sceny powinny niepokoić, a nawet trwożyć, tych, którzy w sowim życiu zlekceważyli obecność i działanie Boga, ale jednak dla nas, ludzi wiary, liczy się sama osoba i działanie Boga w Trójcy Jedynego. Bo czasy ostateczne, to nadejście ukochanej i umiłowanej Osoby. Wszystkie inne wydarzenia temu przyjściu towarzyszące są drugorzędne, małoznaczne.

Wydarzenia apokaliptyczne bardzo są podobne do naszych doświadczeń osobistych. Kiedy wszystko układa się w naszym życiu jak najgorzej, wtedy winniśmy jeszcze mocniej ufać. Czy sami tego niejednokrotnie nie doświadczaliśmy? Gdy noc jest najciemniejsza, wówczas nagle pojawia się światło.

Sam Jezus uczy nas, ludzi wiary, odpowiedniego zachowania: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie". Wydarzenia przychodzące nie są wydarzeniami niosącymi zniszczenie, ale zbawienie. Chrześcijanin nie powinien trwożyć się, gdy usłyszy, a nawet wtedy, gdy zacznie doświadczać wydarzeń apokaliptycznych. Ma podnieść głowę, bo nadchodzące wydarzenia są dla niego wydarzeniami zbawczymi.

Do tego pocieszającego stwierdzenia Jezus dodaje jeszcze wskazówki, jak człowiek wiary, ma się do tych wydarzeń przygotować. Chodzi o to, byśmy nie dali się zaskoczyć i przerazić. Improwizacja w tym zakresie nie jest mile widziana. Mamy uważać na siebie. Należy codziennie żyć w oczekiwaniu czujnym, jasnym i świadomym, nie tracąc przy tym celu ostatecznego. W tym czuwaniu mogą nam przeszkodzić: obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne, które Łukasz nazywa ociężałością serca. To one zamykają człowieka w więzieniu przyjemności, używek, uzależnień i skłaniają nas do tego, co przyziemne. Jezus nas kocha i nie chce byśmy robili coś, co nas w jakikolwiek sposób okaleczy, upodli, zniewoli czy może nawet zniszczy. W końcu sami wiemy, że niewiele trzeba, aby w te doświadczenia wpaść, aż na długie lata nałogów.

To wszystko utrudnia, a czasami uniemożliwia nam dobre przeżycie okresu Adwentu, a tym bardziej godne spotkanie z Jezusem, gdy przyjdzie w czasie ostatecznym.

Czuwanie i modlitwa, to dwie postawy, które bardzo nam mogą ułatwić spotkać się z przychodzącym Jezusem dzisiaj i w przyszłości. Chrześcijanin powinien przeżywać każdą chwilę swojego życia, jako ostateczną i zbliżającą go do Boga. Wszystko dzień po dniu, nasza wielka i mała posługa jest ostateczna, bo te wydarzenia i te dni już się nie wrócą.

Krok Jezusa w naszą stronę jest zdecydowany dotyczy dziś i jutra. A twój krok dokąd zmierza? Może warto sobie zadawać to pytanie podczas tego okresu Adwentu? I znów w moim życiu rozpoczął się Adwent.

Leszek Skaliński SDS

Otwierany 2397 razy Źródło: katolik.pl Autor: Leszek Skaliński SDS
Ocena   
  Zarejestruj / zaloguj się, aby oceniać
Komentarze   
Do tej pory nikt nie komentował
Twój komentarz   


Logowanie
Login
Hasło
Zakładanie konta
Wyróżnione teksty
Galeria naszego kościoła